0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Varlık içeriği ya da önizlemeler

Varlık içeriği ya da önizlemeler

Bir katalogdaki bir varlığın Varlık sayfasında, çoğu veri varlığının ve diğer bazı varlık tiplerinin içeriğini ya da önizlemesini görebilirsiniz. Projelerde ve diğer çalışma alanlarında, ilişkisel veriler içeren veri varlıklarının önizlemesini görebilirsiniz.

Gereksinimler ve kısıtlamalar

Varlıkların içeriğini ya da önizlemelerini aşağıdaki koşullar ve kısıtlamalar altında görüntüleyebilirsiniz.

Gerekli hizmet
Yok. Önizlemeler her zaman görünür.
Çalışma Alanları
Bu çalışma alanlarında varlıkların önizlemesini ya da içeriğini görüntüleyebilirsiniz:
 • Projeler
 • Kataloglar
 • Konuşlandırma alanları
Varlık tipleri
 • Dosyalardaki veri varlıkları
 • Bağlantılı veri varlıkları
 • COBOL kopya kitapları
 • Gösterge Panoları
 • Veri kalitesi tanımlamaları
 • Modeller
 • Model kullanım senaryoları
 • Not Defterleri

Gerekli izinler
Varlık içeriğini ya da önizlemesini görmek için bu koşulların doğru olması gerekir:
 • Çalışma alanında işbirlikçi rolünüz var.
 • Kataloglarda, varlığın gizlilik ayarı genel olduğu ya da varlığın üyesi ya da sahibi olduğunuz için varlığa erişiminiz vardır. Bkz. Varlığa erişimi denetleme.

Veri varlıklarına ilişkin kısıtlamalar
Bağlantılı veri varlıkları ve dosyalardaki veri varlıkları için ek gereksinimler geçerlidir. Bkz. Veri varlıkları için gereksinimler.
Watson Data APIkullanılarak yönetilen varlıklar olarak eklenen veri varlıkları için önizlemeler kullanılamaz.

Veri varlıklarının önizlemeleri

Veri varlıklarının önizlemeleri, verilerin bir görünümünü gösterir.

Bir veri varlığı önizlemesini gösterir

Önizlemedeki verilerin en son ne zaman getirildiğini görebilir ve yenile simgesini tıklatarak önizleme verilerini yenileyebilirsiniz.

Veri varlıklarına ilişkin gereksinimler

Veri varlıklarının önizlemelerinin görüntülenmesine ilişkin ek gereksinimler, verilere bir bağlantı yoluyla mı, yoksa bir dosyadan mı erişildiğine bağlıdır.

Bağlantılı veri varlıkları
Tüm bu koşullar doğruysa, bağlantı yoluyla erişilen veri varlıklarının önizlemelerini görebilirsiniz:
 • Veri varlığına ve ilişkili bağlantısına erişiminiz var. Bkz. Gereksinimler ve kısıtlamalar.

 • Veri varlığı yapılandırılmış veriler içeriyor. Yapısal veriler, ilişkisel veri tabanı verileri ya da elektronik sayfalar gibi bir kayıt ya da dosya içindeki sabit alanlarda bulunur.

 • Bağlantı için kimlik bilgileriniz var:

  • Paylaşılan kimlik bilgilerine sahip bağlantılar için, bağlantı ayrıntılarındaki kullanıcı adının veri kaynağındaki nesneye erişimi vardır.
  • Kişisel kimlik bilgilerine sahip bağlantılar için bir anahtar simgesi (özel bağlantılar için anahtar simgesi) gördüğünüzde kişisel kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu, bağlantının kilidini sizin için kalıcı olarak açan tek seferlik bir adımdır. Bkz. Projelere bağlantı eklenmesi.
Dosyalardaki veri varlıkları
Aşağıdaki koşullar doğruysa, dosyalardan veri varlıklarının önizlemelerini görebilirsiniz:

Veri varlıklarının önizlemesinde maskeleme ve süzgeçten geçirme

Veri koruma kurallarının uygulanması, veri değerlerinin maskelenmesine ya da veri varlıklarındaki satırların süzgeçten geçirilmesine neden olabilir. Bir katalogda, varlık sahibi her zaman özgün veri varlığını maskelemeden ya da süzmeden görür. Bir projede, tüm proje işbirlikçileri varlığı katalogdan ekleyen kişiye göründüğü gibi görürler. Veri koruma kuralları ya da varlık profilleri değiştirildikten sonra, varlık önizlemeleri yenileninceye kadar kural uygulaması bir güne kadar ertelenebilir.

Masklenmiş veri değerleri
Bir sütundaki veri değerleri bir veri koruma kuralı tarafından maskelenirse, sütun adının yanında bir kalkan simgesi bir kalkan simgesi görürsünüz. Maskelenmiş veriler, benzer biçimlendirilmiş değerler ya da anlamsız değerler olarak görünebilir. Bkz. Maskeleme uygulaması.
Süzülen satırlar
Satırlar bir veri koruma kuralı tarafından süzgeçten geçirilirse, önizlemede görüntülenmez. Bazı durumlarda, süzgeç uygulanan veri varlıklarının önizlemeleri kullanılamaz. Bkz. Önizlemeler kullanılamayabilir.

Veri varlıkları için önizleme bilgileri

Yapılandırılmış veriler için, önizleme sınırlı sayıda satır ve sütun görüntüler:

 • Önizlemedeki satır sayısı 1.000 ile sınırlıdır.
 • Veri miktarı 800 KB ile sınırlıdır. Veri varlığında ne kadar çok sütun varsa, önizlemede o kadar az satır görüntülenir.

Önizlemeler, veri varlıklarının ve dosyalarının farklı tiplerine ilişkin farklı bilgileri gösterir:

Yapılandırılmış
Desteklenen tipler: İlişkisel veriler, CSV, TSV, Avro, bölümlenmiş veriler ve Parke (projeler).
Desteklenmiyor: Apache Kafka ve Apache Cassandragibi dosya tabanlı bağlantılardan varlıklar.
Önizleme, sütun adlarını, veri tiplerini ve sütunların ve veri satırlarının bir alt kümesini gösterir.
Yapılandırılmamış
Desteklenir: Metin, JSON, HTML, PDF, resimler. Yapısal olmayan veri dosyaları, IBM Cloud Object Storageiçinde depolanmalıdır.
Önizleme tüm belgeyi gösterir. HTML dosyaları metin biçiminde desteklenir. IBM Cloud Object Storage içinde saklanan görüntüler JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP ve BMP1' i destekler.
Microsoft Excel belgeleri
Önizleme ilk sayfayı gösterir.
Bağlantılı klasör varlıkları
Önizleme, önizleme yapabileceğiniz dosyaları ve alt klasörleri gösterir.

Önizlenen dosyaların dosya uzantıları ve mime tipleri

Yapılandırılmış veriler içeren bu dosya tiplerinin önizlemeleri vardır:

Yapısal veri dosyaları
Uzantı Mime tipi
AVRO
CSV metin/csv
CSV1 uygulama/csv
JSON application/json
PARK
TSV
TXT text/plain
XLSX application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
XLS application/vnd.ms-excel
XLSM application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12

Bu tip resim dosyalarının önizlemeleri vardır:
Resim dosyaları
Uzantı Mime tipi
BMP resim/bmp
GIF resim/gif
JPG resim/jpeg
JPEG resim/jpeg
PNG resim/png

Bu belge dosyası tiplerinin önizlemeleri vardır:
Belge dosyaları
Uzantı Mime tipi
HTML metin/html
PDF'ye uygulama/pdf
TXT text/plain

Kataloglardaki diğer varlık tiplerinin önizlemeleri ya da içeriği

Diğer bazı varlık tipleri, kataloglardaki varlığın Varlık sayfasında önizlemeleri ya da içerikleri gösterir.

z/OSCOBOL copybook ve verileri
Varlık sayfası, ana bilgisayar bilgisayarında IBM Data Virtualization Manager Data Mapping Facility ile birlikte gönderilen harita meta verilerini gösterir.
gösterge panoları
Varlık sayfası, gösterge panosunun nasıl göründüğüne ilişkin bir anlık görüntüyü gösterir. Bir gösterge panosunu bir kataloğa yayınlamayı seçtiğinizde, gösterge panosu dosyasıyla birlikte gösterge panosunun anlık ekran görünümlerini kataloğa eklemeyi seçebilirsiniz. Gösterge panosunun bir anlık görüntüsü kataloğa eklendiyse, kullanıcılar, gösterge panosunu katalogdan başka bir projeye eklemeden önce anlık görünümü önizleyebilir.
Veri kalitesi tanımı
Varlık sayfası, veri kalitesi kurallarına dahil edilebilecek kural mantığını gösterir.
Modeller
Kataloglarda Varlık sayfası, model ve model eğitimiyle ilgili bilgileri gösterir.
Model kullanım senaryoları
Varlık sayfası, model yaşam çevriminin her aşaması boyunca modellerle ilgili bilgileri ve kullanım senaryosında izlenen modeller ve devreye alımlarla ilgili ayrıntıları gösterir.
Not Defterleri
Varlık sayfası tüm not defterini gösterir.

Daha fazla bilgi

Üst konu: Varlık tipleri ve özellikleri

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more