0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Plany oferty dla usług

Plany oferty dla usług

Plan oferty wybrany dla każdej usługi ma wpływ na funkcje i możliwości, których można użyć.

Plany oferty dla usług podstawowych różnią się znacznie w zależności od funkcjonalności i wykorzystania zasobów:

Aby wyświetlić informacje o planie dla innych usług, wybierz opcję Usługi > Katalog usług , a następnie kliknij kafelek dla usługi.

Dowiedz się więcej

Temat nadrzędny: Różnice elementów między wdrożeniami programu Cloud Pak for Data

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej