0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Cloud Pak for Data konuşlandırmaları arasındaki özellik farkları

Cloud Pak for Data konuşlandırmaları arasındaki özellik farkları

Cloud Pak for Data as a Service ve Cloud Pak for Data 4.6, 4.5, 4.0ve 3.5 yazılımların özellikler ve somutlama açısından bazı farklılıkları vardır. Cloud Pak for Data as a Service , bir IBM Cloud hizmetleri kümesidir. Cloud Pak for Data 4.6 ve 3.5 , kurmanız ve bakımı gereken bir yazılım olarak sunulur. Services that are available on both deployments also have differences in features on Cloud Pak for Data as a Service compared to Cloud Pak for Data 4.6, 4.5, 4.0, and 3.5.

Altyapı farkları

Cloud Pak for Data as a Service ve Cloud Pak for Data 4.6 ortak bir kod tabanını paylaşır, ancak bunlar aşağıdaki anahtar yollarında farklılık gösterir:

Altyapı farkları
Özellikler Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Yazılım, donanım ve kuruluş Cloud Pak for Data as a Service , tam olarak IBM tarafından IBM Cloudtarafından yönetilir. Yazılım güncellemeleri otomatik olarak güncellenir. Bilgi işlem kaynaklarının ve depolamanın ölçeklenmesi otomatik olarak ölçeklendirilir. Oturum açmak için https://dataplatform.cloud.ibm.comadresine gidin. Donanımın sağlanması ve bakımının sağlanması. Cloud Pak for Data yazılımını kurun, sürdürün ve büyütün. Bkz. Yazılım gereksinimleri.
Depolama Depolama sağlamak için bir IBM Cloud Object Storage hizmet örneği sağlanmanız gerekir. Bkz. IBM Cloud Object Storage. Bir Red Hat OpenShift kümesi üzerinde bir dosya depolama sistemi sağlıyoruz. Bkz. Depolama gereksinimleri.
Çalışan iş yüklerine ilişkin kaynakları hesapla Kullanıcılar, işleri için uygun yürütme ortamını seçiyor. Bilgi işlem kullanımı, çalıştırma zamanı ortamına ve işin süresine göre faturalandırılır. Bkz. Monitor hesabı kaynak kullanımı. Red Hat OpenShift kümelerin ve düğümlerin sayısını, uygun sayıda vCPUsile ayarladınız. Bkz. Donanım gereksinimleri ve Platformun izlenmesi.
Maliyet Gereksinim dudığınız her hizmeti uygun plan düzeyinde satın alabilirsiniz. Hesaplama kaynağı tüketimi için birçok hizmet faturası. Gezinme menüsünden Hizmetler > Hizmetler kataloğu seçeneğini belirleyerek, IBM Cloud kataloğunun ya daservicesHizmet Olarak Buluta İlişkin Bulut Pak for Dataashizmet kataloğunun her bir hizmet sayfasına bakın. You buy a license for Cloud Pak for Data plus each service that you need. Bkz. Cloud Pak for Data.
Güvenlik, uyumluluk ve yalıtma Veri güvenliği, ağ güvenliği, güvenlik standartları uyumluluğu ve Cloud Pak for Data as a Service yalıtımın IBM Cloudtarafından yönetildiği ifade edilir. Ek güvenlik ve şifreleme seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Bkz. Cloud Pak for Data as a Servicegüvenliği. Red Hat OpenShift Container Platform , temel güvenlik özelliklerini sağlar. Cloud Pak for Data , çeşitli Gizlilik ve Uyumluluk düzenlemeleri için değerlendirilir ve çeşitli gizlilik ve uyumluluk değerlendirmeleri hazırlığında kullanabileceğiniz özellikler sağlar. Ek güvenlik özellikleri, şifreleme ve ağ yalıtımlarından siz sorumlusun. Bkz. Güvenlik konuları.
Kullanılabilir hizmetler Veri yöneltme yapısı hizmetlerinin çoğu, her iki devreye alma ortamında da kullanılabilir.
Bkz. Cloud Pak for Data as a Serviceiçin hizmetler.
Diğer birçok hizmeti içerir. Bkz. Services for Cloud Pak for Data 4.6.
Kullanıcı yönetimi You add users and user groups and manage their account roles and permissions with IBM Cloud Identity and Access Management. Bkz. Hesaplara kullanıcı eklenmesi.
Ayrıca, IBM Cloudüzerinde SAML birleştirmesi de ayarlayabilirsiniz. Bkz. IBM Cloud Docs: IBM Cloud Identity and Access Managementnedir?
Yönetim menüsünden kullanıcı ekleyebilir ve kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. You can use the Identity and Access Management Service or use your existing SAML SSO or LDAP provider for identity and password management. Dinamik, özniteliğe dayalı kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. Bkz. Kullanıcı yönetimi.

Hizmetler genelinde ortak özellikler

Platformla birlikte sağlanan aşağıdaki özellikler, Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5, 4.0, 4.5ve 4.6:ile sağlanan hizmetler için aynı özellikleri sağlar.

 • Platform çapında varlıklar ve yapay nesneler için genel arama
 • Platformudaki bağlantıları paylaşmak için Platform assets catalog
 • Platform çapında işbirliğine dayalı çalışma alanları içinde rol tabanlı kullanıcı yönetimi
 • Varlıklar ve çalışma alanları için ortak altyapı
 • Hizmet eklemek için bir hizmet kataloğu
 • Bilgi işlem kullanımını Yönetim menüsünden görüntüler

Aşağıdaki tabloda, Cloud Pak for Data as a Service ve Cloud Pak for Data 3.5, 4.5ve 4.6arasındaki hizmetlerdeki özelliklerdeki farklar açıklanmaktadır.

Hizmetlerdeki ortak özelliklerdeki farklar
Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Proje deneyimi güncellendi Available starting in 4.5
Tüm projeleri yönet IBM Cloud Pak for Data hizmetine ilişkin IAM hizmet erişimi Yönetici rolünden Projeleri yönet iznine sahip kullanıcılar, Admin rolüyle herhangi bir projeye katılabilir ve daha sonra projeyi yönetebilir ya da silebilirler. Projeleri yönet iznine sahip kullanıcılar, Admin rolüyle herhangi bir projeye katılabilir ve daha sonra projeyi yönetebilir ya da silebilirler.
Uzak veri kaynaklarıyla bağlantı Desteklenen veri kaynakları, her iki konuşlandırma ortamında da ortaklardır.
Bkz. Desteklenen bağlantılar.
Bkz. Desteklenen veri kaynakları.
Kişisel ya da paylaşılan bağlantı kimlik bilgileri Projelerdeki ve kataloglardaki bağlantılar, kişisel kimlik bilgilerini gerektirebilir ya da paylaşılan kimlik bilgilerine izin verebilir. Paylaşılan kimlik bilgileri, hesap düzeyinde devre dışı bırakılabilir. Platform bağlantıları, kişisel kimlik bilgilerini gerektirebilir ya da paylaşılan kimlik bilgilerine izin verebilir. Paylaşılan kimlik bilgileri, platform düzeyinde devre dışı bırakılabilir.
Bir kasadaki sırlardan bağlantı kimlik bilgileri Kullanılamıyor
Galeri 'den örnek varlıklar ve projeler Kullanılamıyor
Verilere erişme istekleri Kullanılamıyor

Watson Studio

Aşağıdaki Watson Studio özellikleri, Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5, 4.0, 4.5ve Cloud Pak for Data 4.6:

 • Projeler ve konuşlandırma alanlarında işbirliği
 • Proje ZIP dosyası kullanarak proje içe aktarma ve dışa aktarma
 • Jupyter defterleri
 • İş zamanlama
 • Data Refinery

Bu tabloda, birden çok devreye alma ortamında Watson Studio hizmeti arasındaki özellik farkları, olanak planları arasındaki farklar ve ek hizmetlerin gerekli olup olmadığı açıklanmaktadır. For more information about feature differences between offering plans on Cloud Pak for Data as a Service, see Watson Studio offering plans.

Watson Studio' daki farklılıklar
Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Proje oluştur Create:
• An empty project
• A project from a sample in the Gallery
• A project from file
Create:
• An empty project
• A project from file
• A project with Git integration
Git bütünleştirmesi • Publish notebooks on GitHub
• Publish notebooks as gist
Bir projeyi Git
eşitleme varlıklarıyla bir projeyle bütünleştirin ve bu varlıkları başka bir proje içinde kullanın
Gelişmiş Git işlemleri için proje uçbirimi Kullanılamıyor Varsayılan Git bütünleştirmesine sahip projelerde kullanılabilir
JupyterLab Kullanılamıyor Available in projects with Git integration
Visual Studio Code bütünleştirmesi Kullanılamıyor Available in projects with Git integration starting in 4.6.
RStudio Gitile bütünleşemez Gitile tümleştirilebilir. Bir RStudio Server Runtimes hizmeti gerektirir.
Python komut dosyaları Kullanılamıyor Work with Python scripts in JupyterLab. Bir Watson Studio Runtimes hizmeti gerektirir.
Proje varlıklarına programlı olarak erişir Python ve R için project-lib kullanın ibm-watson-studio-lib for Python ve R ( project-lib' ın ardılı) için kullanın
Flight servicekullanarak bir not defterine veri yüklemek için kod oluşturun Kullanılamıyor
Watson Doğal Dil İşleme Pythoniçin kullanılabilir Pythoniçin kullanılabilir
Defter yaşam çevrimini yönet Kullanılamıyor Dizüstü bilgisayar yaşam çevrimi yönetimi için CPDCTL kullan
Kod paketi varlıkları (bir klasör yapısındaki bağımlı dosya kümesi) Kullanılamıyor Bir konuşlandırma alanında kod paketi varlıkları yaratmak için CPDCTL kullan
Defterleri boşluklara yükselt Kullanılamıyor CPDCTL kullanarak projenin Varlıklar sayfasından ya da programlı olarak el ile kullanılabilir
GPU ' ylaPython Yalnızca tek bir GPU tipi için sağlanan destek (Nvidia K80) Birden çok Nvidia GPU tipi için destek kullanılabilir. Bir Watson Studio Runtimes hizmeti gerektirir.
Özel görüntüler oluşturma ve kullanma Kullanılamıyor Python (GPU ile ve olmadan), R, JupyterLab (GPU ile ve GPU olmadan), RStudio ve SPSS ortamları için özel görüntüler oluşturun. Bir Watson Studio Runtimes ve diğer geçerli hizmetler gerektirir.
Anaconda Havuzu Kullanılamıyor Özel ortamlar ve özel resimler oluşturmak için kullanın
Hadoop bütünleştirme Kullanılamıyor Modelleri oluşturun ve eğitin ve Hadoop kümesinde Data Refinery akışını çalıştırın. Execution Engine for Apache Hadoop hizmetini gerektirir.
Decision Optimization Decision Optimization hizmetini gerektirir.
SPSS Modeler SPSS Modeler hizmetini gerektirir.
Watson Pipelines Beta yayın düzeyi Available starting in 4.6. Watson Pipelines hizmetini gerektirir.
Gösterge panoları Cognos Dashboard Embedded hizmetini gerektirir. Cognos Dashboards hizmetini gerektirir.

Watson Machine Learning

Aşağıdaki Watson Machine Learning özellikleri, Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5, 4.0, 4.5ve 4.6:üzerinde etkin bir şekilde aynı özelliklerdir.

 • Projeler ve konuşlandırma alanlarında işbirliği
 • Modelleri konuşlandır
 • İşlevleri konuşlandır
 • Watson Machine Learning REST API ' leri
 • Watson Machine Learning Python istemcisi
 • Çevrimiçi konuşlandırmalar yarat
 • Dağıtımları ölçekleme ve güncelleme
 • Özel bileşenlerin tanımlanması ve kullanılması
 • Ayrı ve güvenli veri kaynakları ile ortak bir model eğitmek için Federated Learning olanağını kullanın
 • Alanlar arasında konuşlandırmaları izle

Bu tabloda, birden çok devreye alma ortamında Watson Machine Learning hizmeti arasındaki özelliklerdeki farklar, olanak planları arasındaki farklar ve ek hizmetlerin gerekli olup olmadığı açıklanır. For details about functionality differences between offering plans on Cloud Pak for Data as a Service, see Watson Machine Learning offering plans.

Watson Machine Learning konuşlandırmaları arasındaki özellik farklılıkları
Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
AutoAI eğitim girişi Geçerli desteklenen veri kaynakları Yayın düzeyine göreDesteklenen veri kaynakları değişikliği
AutoAI deneyi bilgi işlem yapılandırması 8 CPU ve 32 GB Farklı büyüklükler kullanılabilir
AutoAI limits on data size
and number of prediction targets
Sınırları ayarla Sınırlamalar, bilgi işlem yapılandırmasına göre farklılık gösterir
AutoAI veri içe aktarma işlemi Available starting in 4.5.2
AutoAI adil değerlendirme Available starting in 4.5.2
AutoAI time series supporting features Available starting in 4.5.3
AutoAI artımlı öğrenme Kullanılamıyor Available starting in 4.6.0
Sık kullanılan çerçeve işleri
ve yazılım belirtimlerini kullanarak devreye alma
En son desteklenen sürümlerikontrol edin Desteklenen sürümler differ by release
Toplu konuşlandırmalar için veritabanlarına bağlanma Konuşlandırma tipine göre destekledenetimi yap Check for support by konuşlandırma tipi
and by version
Python komut dosyalarını dağıt ve skoru Python istemcisi aracılığıyla kullanılabilir Komut dosyalarını JupyterLab ya da Python istemcisinde yarat, sonra konuşlandır
Devreye alma ve toplu iş puanı R Komut Dosyaları Kullanılamıyor Kullanılabilir
Parlak uygulamaları devreye alın Kullanılamıyor Create and deploy Shiny apps
Deploy from code package starting in 4.5
İşleri adil, yanlılık ya da sürüklenme için değerlendirin Watson OpenScaleGerektirir Watson OpenScaleGerektirir
Denetim alanı yaratma Role göre kısıtlama yok Alanları kimlerin görüntüleyebileceğini ve oluşturabileceğini denetlemek için izinleri kullan
Çevrimiçi devreye almayı test etmek için formlar güncellendi Available starting in 4.5.3
GIT projesinden alana içe aktar Kullanılamıyor Available starting in 4.5
Code package automatically created when importing
from Git project to space
Kullanılamıyor Available starting in 4.5
RShiny uygulamasını kod paketinden güncelle Kullanılamıyor Available starting in 4.6
Model dökümündeki model ayrıntılarını izle Yaşam çevrimi ayrıntılarıyla birlikte sayfa sayfalarını görüntülemek için modelleri kaydedin. Watson Knowledge Catalog hizmetini gerektirir. Available starting in 4.5. AI Factsheets hizmetini gerektirir.
Özel görüntüler oluşturma ve kullanma Kullanılamıyor Python ya da SPSSiçin özel görüntüler oluşturma
İşbirliği yapanları, boru hattı olayları hakkında bilgilendir Kullanılamıyor Use Send Mail to notify collaborators, starting in 4.5
İç içe geçmiş ardışık düzenleri Kullanılamıyor Available starting in 4.5.2
Proje ya da alan dosyasını boş olmayan bir boşluğa aktar Kullanılamıyor Available starting in 4.0.6
Derin Öğrenme Deneyleri Kullanılamıyor Watson Machine Learning Accelerator hizmetini gerektirir
IBM Cloud hizmet eşgörünümlerini sağlama ve yönetme Watson Machine Learning
ya da Watson OpenScaleiçin eşgörünümler ekleyin
Hizmetler, yönetici tarafından
kümesinden sağlanır.

Watson Knowledge Catalog

Aşağıdaki Watson Knowledge Catalog özellikleri, Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5, 4.0, 4.5ve 4.6:üzerinde etkili bir şekilde aynı özelliklerdir.

 • Projeler ve kataloglarda işbirliği
 • AI destekli arama ve kataloglarda öneriler
 • Kataloglardaki varlıkları değerleme ve gözden geçirme
 • ProjelerdekiData Refinery aracı
 • İşbirliği yapan rolleri olan kategoriler
 • Önceden tanımlanmış ve özel sınıflandırmalar
 • Önceden tanımlanmış ve özel veri sınıfları
 • Yönetişim kuralları
 • İlkeler
 • Veri koruma kuralları
 • Bir projeden ya da bir katalogda tek tek ilişkisel veri varlıklarının el ile profilleme
 • Yönetilen bir kataloğa eklenen ilişkisel veri varlıklarının otomatik olarak tanıtımı oluşturulması
 • Özel varlık tipleri, varlıklar için özel özellikler ve kataloglardaki varlıklar arasındaki özel ilişkiler

Bu tabloda, birden çok devreye alma ortamında Watson Knowledge Catalog hizmeti arasındaki özelliklerdeki farklılıklar, olanak planları arasındaki farklar ve ek hizmetlerin gerekli olup olmadığı açıklanmaktadır. For more information about feature differences between offering plans on Cloud Pak for Data as a Service, see Watson Knowledge Catalog offering plans.

Watson Knowledge Catalog' daki Farklar
Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Yapılandırılmamış verilerin profilinin oluşturulması Bir projeye ya da kataloğa eklenen tek tek varlıkların otomatik olarak tanıtımı oluşturma. Kullanılamıyor.
ProjelerdekiMetadata import aracı-keşif Proje ya da kataloglara veri varlıklarını içe aktarın. Proje ve katalog bağlantıları alt kümesi için destek. Bkz. Meta veri içe aktarma ve meta veri zenginleştirmesi için desteklenen veri kaynakları. Farklı varlık tiplerini içe aktarın:
Veri varlıklarını projelere ya da kataloglara aktarın. Desteklenen en çok bağlantı, her iki konuşlandırma ortamında da aynıdır.
Available starting in 4.5: Import business intelligence reports, assets with their associated transformation scripts, or data models (starting in 4.5.2) into catalogs. Lisans anahtarı olmadan MANTA Automated Data Lineage ' nin kurulmasını gerektirir. Katalog bağlantıları alt kümesi için destek.

Bkz. Meta veri içe aktarma ve meta veri zenginleştirme için desteklenen veri kaynakları.
ProjelerdekiMetadata import aracı-köken Kullanılamıyor. Yalnızca kataloğa al. licenseMANTA Otomatik Veri Köken.' in bir lisans anahtkasıyla kurulması gerekir. Katalog bağlantıları alt kümesi için destek. Bkz. Meta veri içe aktarma ve meta veri zenginleştirmesi için desteklenen veri kaynakları.
Eski UI araçları Kullanılamıyor. Bunun yerine projelerdeki araçları kullanın. Metadata import
Otomatik keşif
QuickScan
Veri kalitesi analizi
Bilgi varlıkları görünümü
Projelerdeki meta veri zenginleştirme aracı Büyük veri varlıkları kümeleri üzerinde profil oluşturma, terim atama ve kalite analizi çalıştırın. Available starting in 4.5.
Otomatik terim ataması
Veri kalitesi puanları Veri kalitesi puanları şu şekilde gösterilir:
Varlık profillerinde ve kataloglarda
Meta veri zenginleştirme sonuçları
Data quality scores are shown in:
• Asset profiles in projects and catalogs
• Metadata enrichment results
• Quick scan results with the legacy UI
• Data quality projects with the legacy UI
Veri kalitesi analizi
Projelerdeki veri kalitesi kuralları Available starting in 4.5.
Varlık etkinlikleri Requires a paid plan.
Available in projects and catalogs.
Projeler ve kataloglarda kullanılabilir.
Veri kökeni Kullanılamıyor Available starting in 4.5.
Teknik veri kökeni Kullanılamıyor Available starting in 4.5. Requires that a licensed version of MANTA Automated Data Lineage for IBM Cloud Pak for Data is installed. Meta veri içe aktarma aracı çalıştırılarak oluşturulur. Kataloglardan erişilebilir.
İş terimleri Bazı planların sınırları.
Önceden tanımlanmış iş terimleri Bunları içeren önceden tanımlanmış iş terimleri ve Knowledge Accelerator Örnek Kişisel Veri kategorisi, yalnızca 7 Ekim 2022 tarihinden sonra bir Lite ya da Standart planıyla bir Watson Knowledge Catalog hizmeti eşgörünümü oluşturursanız kullanılabilir. Kullanılamıyor.
Projelerdeki maskeli veri kümelerini Data Privacyile teslim et 3.5içinde kullanılamaz.
Başvuru Verisi Kümeleri Plan başına sınırlar.
Yapay nesneler, kategoriler için özel özellikler Create from the Yönetim menu starting in 4.6.
Yapay nesneler için özel ilişkiler Ücretli bir plan gerektirir. Create from the Yönetim menu starting in 4.6.
Knowledge Accelerators Bir kurumsal plan gerektirir.
Galeri 'den karşıdan yükleyin.
Download from the community for 3.5.
Provided with the platform starting in 4.5.
Yönetişim yapay nesneleri ve istekleri için özel iş akışı yapılandırmaları Yönetişim yapay nesneleri için kullanılabilir.
İş akışı görevlerinin izlenmesi Available starting in 4.5
Özel kategori rolleri Plan başına sınırlar.
Yönetim raporları Ücretli bir plan gerektirir. Available starting in 4.5.
Varlıkları InfoSphere Information Serverolanağından geçir Kullanılamıyor.

DataStage

The following table describes differences in features between DataStage on Cloud Pak for Data as a Service and DataStage on Cloud Pak for Data 4.0.2 and later.

DataStageiçindeki farklılıklar
Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data 4.0.2 ve üstü
PX yönetim ortamı yönetimi Eşgörünümleri önceden tanımlanmış boyutlar kümesinden yetkilendirebilirsiniz. You can provision instances more flexibly by using Cloud Pak for Data Instance administration.
İş derleme
 • OSH, derleme sırasında oluşturulur.
 • Trafo çalıştırma zamanında derlenir.
 • OSH, derleme sırasında oluşturulur.
 • Transformer derleme süresi boyunca derlenir ve /ds-storage montajı için kullanılabilir kılındır.
 • Derleme zamanuyumlu olarak yapılır.
İş yürütme ortamı Yalıtımın doğru biçimde gerçekleşmesi için her yönetim ortamı bir kerede tek bir işi çalıştırabilir.
 • Koşutzamanlı iş çalışmaları desteklenir.
 • Koşutzamanlılık, yönetim ortamı kapasitesine ve /px-storage/config/wlm.config.properties dosyasındaki ayarlarla belirlenir.
Varlık yönetimi .xls, .xlsx, .xml ve .json tipli dosyalar için yalnızca basit yapılar desteklenir. .csv, .txt, .xls, .xlsx, .xml ve .json türlerine ilişkin dosyaların tam desteği mevcuttur.
Depolama
 • POSIXtipi dosya tabanlı gerçek depolama alanı kullanılamıyor.
 • Depolama, bir Cloud Object Storage proje saklama kabı kullanılmasıyla öykünülmektedir.
Java Tümleştirme aşaması Kullanılamıyor
Java kitaplık bileşeni Kullanılamıyor Available starting in 4.6
Soysal JDBC bağlantısı Kullanılamıyor
Excel Kullanılamıyor
AVI Kullanılamıyor
Dış Kaynak aşaması Kullanılamıyor
Dış Hedef Aşama Kullanılamıyor
Sıradüzensel aşama
 • XML ayrıştırıcısı ve JSON ayrıştırıcısı için tek dosya ya da dosya kümesi seçeneği kullanılamıyor.
 • XML Oluşturucu ve JSON Composer için tek dosya, dosya kümesi ve Büyük Nesne seçeneği kullanılamaz.
MPP ve SMP S, M, L, tek düğüm, SMP yapılandırması. MPP-S, MPP-M, MPP-L birden çok düğüm, MPP yapılandırması. Varsayılan olarak, yalnızca MPP yapılandırması kullanılabilir. Koşut iş yükleri, APT_CONFIG_FILE seçeneğiyle yapılandırılmış mantık bölümü aracılığıyla yönetilir.
SAP Bulk Extract bağlantısı Kullanılamıyor Available starting in 4.5
SAP Delta Extract bağlantısı Kullanılamıyor Available starting in 4.5
Kaydırılmış aşama Kullanılamıyor Available starting in 4.5
SAP HANA bağlantısı Kullanılamıyor
ODBC bağlantısında metin veri kaynağı Kullanılamıyor
Oluşturma aşaması Kullanılamıyor Available starting in 4.0.9
Daha önce/sonrası alt yordamlar kullanılarak rapor gönder Kullanılamıyor Available starting in 4.5.2
Nested sequence job migration to IBM Watson Pipelines Kullanılamıyor Available starting in 4.5.2
Özel aşama Kullanılamıyor Available starting in 4.5.2
Apache HBase bağlantısı Kullanılamıyor Available starting in 4.5.2
Apache Hive bağlantıları içinKerberos kimlik doğrulaması Kullanılamıyor Available starting in 4.5.2
kullanıcı tanımlı işlevler Kullanılamıyor
İş öncesi/sonrası özellikleri Kullanılamıyor
Veri hizmeti bağlacı Kullanılamıyor
Karmaşık düz dosya bağlacı Kullanılamıyor
Eşleştirme tasarımcısını Kullanılamıyor
Hayatta kalma aşaması Kullanılamıyor Available starting in 4.6.3
Yavaş Yavaş Boyut Aşaması, Vekil Anahtar Üreteci aşaması ve Transformer aşamasındakiDb2 veritabanı sırası Kullanılamıyor Available starting in 4.6
Use the Apache Hive connection as a target. (Bağlayıcıda DataStage özelliklerini kullan seçildiğinde kullanılabilir.) Kullanılamıyor Available starting in 4.6.1
Yerel bağlantıları olan özellikleri değiştirgeli olarak belirle Kullanılamıyor Available starting in 4.6.1
Operational Decision Manager aşaması Kullanılamıyor Available starting in 4.6.1

Watson OpenScale

The following Watson OpenScale functionality is effectively the same on Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5, 4.0, 4.5, and Cloud Pak for Data 4.6:

 • Devreye alımları için devreye alma
 • Konuşlandırmaların kalitesini değerlendirme
 • Sürüklenme için devreye almayı izleyin
 • Bir Insights gösterge panosunda model sonuçlarını görüntüleme ve karşılaştır
 • Seçiminizin Machie öğrenim sağlayıcısından konuşlandırmalar ekleyin
 • Değerlendirmeler belirtilen bir eşiğin altına düştüğünde uyarıları tetikleyecek şekilde ayarla
 • Bir kullanıcı arabiriminde ya da defterde konuşlandırmaları değerlendirin

Bu tabloda, birden çok devreye alma ortamında Watson OpenScale hizmeti arasındaki özelliklerdeki farklar, olanak planları arasındaki farklar ve ek hizmetlerin gerekli olup olmadığı açıklanır.

Farklar IBM Watson OpenScale
Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Önceden puanlı test verilerini karşıya yükle Kullanılamıyor Available starting in 4.0.7
Model yüzgeçlerinde değerlendirmelere ilişkin ayrıntıları görüntüleyin Available starting in 4.5
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Kullanılamıyor
Toplu iş işleme Kullanılamıyor
Kullanıcı gruplarına göre erişim denetimini destekle Kullanılamıyor
Serbest veritabanı ve Postgres planları Kullanılamıyor
Birden çok eşgörünüm ayarlama Kullanılamıyor
Özel değerlendirmeler ve ölçümler Available starting in 4.5
OpenPagesile bütünleştirme Kullanılamıyor

Watson Query

Cloud Pak for Data as a Serviceüzerinde, Data virtualization hizmeti Watson Query hizmeti tarafından sağlanır. On Cloud Pak for Data, the Data Virtualization service was renamed to Watson Query in version 4.6. Aşağıdaki Data virtualization işlevselliği, Cloud Pak for Data as a Service ve Cloud Pak for Data 4.0' ta etkili bir şekilde aynı şekilde ifade edilir.

 • Desteklenen veri kaynaklarına bağlanılıyor
 • Verilerin sanallaştırılıyor
 • İlkeleri ve veri koruma kurallarını kullanarak sanal verilerin yönetilmesi
 • Hizmeti izleme ve keşfetme
 • SQL Arabiriminin Kullanılması
 • önbellekleme

Aşağıdaki Data virtualization işlevi, kullanıcı arabiriminde farklı olarak görünür, ancak aynı temel işlevselliği sağlar:

Bu tabloda,featuresCloud Pak for Data as a Serviceasve Watson Query (önceki adıyla Data Virtualization) on Cloud Pak for Dataüzerinde Watson Query on Cloud Pak for Data as a Service (Watson Sorgu) arasındaki özelliklerdeki farklılıklar açıklanmaktadır.

Watson Query' deki Farklar
Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Watson Knowledge Catalogile bütünleştirme Gerekli İsteğe Bağlı
Gruplar için grup tabanlı yetkilendirme ve nesne düzeyinde erişim Kullanılamıyor
Uzak bağlayıcılar için destek SaaSiçin geçerli değildir
Cloud Object Storagedışında dosya sistemi tabanlı veri kaynakları için destek SaaSiçin geçerli değildir
Karşıya yüklenen bir JDBC sürücüsü gerektiren veri kaynaklarına bağlanma, örneğin, SAP HANA, Generic JDBC SaaSiçin geçerli değildir
Kullanıcı arabirimindeki istatistik toplanması Kullanılamıyor
Nesne sanallaştırma sırasında otomatik istatistik toplama Kullanılamıyor
Sütun maskeleme
Tabloları görüntüleme ve tabloların yeniden yüklenmesi Available starting in 4.5
İstatistik derlemindeki veri örnekleme Available starting in 4.5
Satır düzeyi ilkelerinin kullanıldığı yönetim verileri için destek Kullanılamıyor Available starting in 4.5
Meta veri zenginleştirme Available starting in 4.5
Veri koruma kurallarının önbelleğe alınması Kullanılamıyor Available starting in 4.5
Birden çok grup için erişim yönetimi Kullanılamıyor Available starting in 4.5
Cloud Object Storage' ta CSV ya da TSV dosyaları için destek SaaSiçin geçerli değildir Available starting in 4.6
Cloud Object Storage' daki bağlantılara ilişkin kasalardaki kimlik bilgileri SaaSiçin geçerli değildir Available starting in 4.6

Ek bilgi

Üst konu: Cloud Pak for Data as a Service

WatsonX Search