0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümü ' ne geri dönün.
Cloud Pak for Data konuşlandırmaları arasındaki özellik farkları
Cloud Pak for Data konuşlandırmaları arasındaki özellik farkları

Cloud Pak for Data konuşlandırmaları arasındaki özellik farkları

Cloud Pak for Data as a Service ve Cloud Pak for Data 4.5 ve 3.5 yazılımların özellikleri ve somutlaması açısından bazı farklılıklar vardır. Cloud Pak for Data as a Service , bir IBM Cloud hizmetleri kümesidir. Cloud Pak for Data 4.5 ve 3.5, kurmanız ve bakımı gereken bir yazılım olarak sunulur. Her iki devreye almada da sağlanan hizmetler, Cloud Pak for Data 4.5 ve 3.5 ile karşılaştırıldığında, Cloud Pak for Data as a Service ' da yer alan özelliklerde de farklara sahiptir.

Altyapı farkları

Cloud Pak for Data as a Service and Cloud Pak for Data 4.5 share a common code base, however, they differ in the following key ways:

Özellikler Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Yazılım, donanım ve kuruluş Cloud Pak for Data as a Service , tam olarak IBM tarafından IBM Cloudtarafından yönetilir. Yazılım güncellemeleri otomatik olarak güncellenir. Bilgi işlem kaynaklarının ve depolamanın ölçeklenmesi otomatik olarak ölçeklendirilir. https://dataplatform.cloud.ibm.com' da oturum açın. Donanımın sağlanması ve bakımının sağlanması. Cloud Pak for Data yazılımını kurun, sürdürün ve büyütün. Bkz. Yazılım gereksinimleri.
Depolama Depolama sağlamak için bir IBM Cloud Object Storage hizmet örneği sağlamanız gerekir. Bkz. IBM Cloud Object Storage. Bir Red Hat OpenShift kümesi üzerinde bir dosya depolama sistemi sağlıyoruz. Bkz. Depolama gereksinimleri.
Çalışan iş yüklerine ilişkin kaynakları hesapla Kullanıcılar, işleri için uygun yürütme ortamını seçiyor. Bilgi işlem kullanımı, çalıştırma zamanı ortamına ve işin süresine göre faturalandırılır. Bkz. Monitor hesabı kaynak kullanımı. Red Hat OpenShift kümesinin ve düğümlerin sayısını uygun sayıda vCPU sayısıyla ayarladınız. Bkz. Donanım gereksinimleri ve Platformun izlenmesi.
Maliyet Gereksinim dudığınız her hizmeti uygun plan düzeyinde satın alabilirsiniz. Hesaplama kaynağı tüketimi için birçok hizmet faturası. Gezinme menüsünden Hizmetler > Hizmetler kataloğu seçeneğini belirleyerek, IBM Cloud kataloğunun ya daservicesHizmet Olarak Buluta İlişkin Bulut Pak for Dataashizmet kataloğunun her bir hizmet sayfasına bakın. You buy a license for Cloud Pak for Data plus each service that you need. Bkz. Cloud Pak for Data.
Güvenlik, uyumluluk ve yalıtma Veri güvenliği, ağ güvenliği, güvenlik standartları uyumluluğu ve Cloud Pak for Data as a Service yalıtımın IBM Cloudtarafından yönetildiği ifade edilir. Ek güvenlik ve şifreleme seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Bkz. Cloud Pak for Data as a Servicegüvenliği. Red Hat OpenShift Container Platform, temel güvenlik özelliklerini sağlar. Cloud Pak for Data , çeşitli Gizlilik ve Uyumluluk düzenlemeleri için değerlendirilir ve çeşitli gizlilik ve uyumluluk değerlendirmeleri hazırlığında kullanabileceğiniz özellikler sağlar. Ek güvenlik özellikleri, şifreleme ve ağ yalıtımlarından siz sorumlusun. Bkz. Güvenlik konuları.
Kullanılabilir hizmetler Veri yöneltme yapısı hizmetlerinin çoğu, her iki devreye alma ortamında da kullanılabilir.
Bkz. Cloud Pak for Data as a Serviceiçin hizmetler.
Diğer birçok hizmeti içerir. Bkz. Services for Cloud Pak for Data 4.5.
Kullanıcı Yönetimi Kullanıcılar ve kullanıcı grupları ekliyorsunuz ve hesap rollerini ve izinlerini IBM Cloud Identity and Access Managementile yönetdiniz. Bkz. Hesaplara kullanıcı eklenmesi.
Ayrıca, IBM Cloudüzerinde SAML birleştirmesi de ayarlayabilirsiniz. Bkz. IBM Cloud Docs: IBM Cloud Identity and Access Managementnedir?
Yönetim menüsünden kullanıcı ekleyebilir ve kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. You can use the Identity and Access Management Service or use your existing SAML SSO or LDAP provider for identity and password management. Dinamik, özniteliğe dayalı kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. Bkz. Kullanıcı yönetimi.

Hizmetler genelinde ortak özellikler

Platformla birlikte sağlanan aşağıdaki özellikler, Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5 ve Cloud Pak for Data 4.5 'i için aynı şekilde hizmetler için de aynı şekilde aynıdır:

 • Platform çapında varlıklar ve yapay nesneler için genel arama
 • Platformudaki bağlantıları paylaşmak için Platform assets catalog
 • Platform çapında işbirliğine dayalı çalışma alanları içinde rol tabanlı kullanıcı yönetimi
 • Varlıklar ve çalışma alanları için ortak altyapı
 • Hizmet eklemek için bir hizmet kataloğu
 • Bilgi işlem kullanımını Yönetim menüsünden görüntüler

Aşağıdaki tabloda, Cloud Pak for Data as a Service ve Cloud Pak for Data 3.5 ve 4.5 arasındaki hizmetlerdeki özelliklerdeki farklılıklar açıklanmaktadır.

Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Proje deneyimi güncellendi 4.5 içinde başlayarak kullanılabilir
Tüm projeleri yönet Kullanılamıyor Projeleri yönet iznine sahip kullanıcılar, Admin rolüyle herhangi bir projeye katılabilir ve daha sonra projeyi yönetebilir ya da silebilirler.
Uzak veri kaynaklarıyla bağlantı Desteklenen veri kaynakları, her iki konuşlandırma ortamında da ortaklardır.
Bkz. Desteklenen bağlantılar.
Bkz. Desteklenen veri kaynakları.
Kişisel ya da paylaşılan bağlantı kimlik bilgileri Projelerdeki ve kataloglardaki bağlantılar, kişisel kimlik bilgilerini gerektirebilir ya da paylaşılan kimlik bilgilerine izin verebilir. Paylaşılan kimlik bilgileri, hesap düzeyinde devre dışı bırakılabilir. Platform bağlantıları, kişisel kimlik bilgilerini gerektirebilir ya da paylaşılan kimlik bilgilerine izin verebilir. Paylaşılan kimlik bilgileri, platform düzeyinde devre dışı bırakılabilir.
Bir kasadaki sırlardan bağlantı kimlik bilgileri Kullanılamıyor
Galeri 'den örnek varlıklar ve projeler Kullanılamıyor
Verilere erişme istekleri Kullanılamıyor

Watson Studio

Aşağıdaki Watson Studio özellikleri, Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5 ve Cloud Pak for Data 4.5 için etkin bir şekilde aynı özelliklerdir:

 • Projelerde işbirliği
 • Proje ZIP dosyası kullanarak proje içe aktarma ve dışa aktarma
 • Jupyter defterleri
 • İş zamanlama
 • Data Refinery

Bu tabloda, birden çok devreye alma ortamında Watson Studio hizmeti arasındaki özellik farkları, olanak planları arasındaki farklar ve ek hizmetlerin gerekli olup olmadığı açıklanmaktadır. For more information about feature differences between offering plans on Cloud Pak for Data as a Service, see Watson Studio offering plans.

Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Proje oluştur Create:
• An empty project
• A project from a sample in the Gallery
• A project from file
Create:
• An empty project
• A project from file
• A project with Git integration
Git bütünleştirmesi • Publish notebooks on GitHub
• Publish notebooks as gist
Bir projeyi Git
eşitleme varlıklarıyla bir projeyle bütünleştirin ve bu varlıkları başka bir proje içinde kullanın
Gelişmiş Git işlemleri için proje uçbirimi Kullanılamıyor Varsayılan Git bütünleştirmesine sahip projelerde kullanılabilir
JupyterLab Kullanılamıyor Available in projects with Git integration
RStudio Gitile bütünleşemez Gitile tümleştirilebilir. RStudio Server 'ı R hizmeti gerektirir.
Python komut dosyaları Kullanılamıyor Work with Python scripts in JupyterLab. R hizmeti olan bir Jupyter Notebooks with Python ya da Jupyter Notebook gerektirir.
Proje varlıklarına programlı olarak erişir Python ve R için project-lib kullanın ibm-watson-studio-lib for Python ve R ( project-lib' ın ardılı) için kullanın
Insert to Code in notebooks by using Flight service Kullanılamıyor
Defter yaşam çevrimini yönet Kullanılamıyor Dizüstü bilgisayar yaşam çevrimi yönetimi için CPDCTL kullan
Kod paketi varlıkları (bir klasör yapısındaki bağımlı dosya kümesi) Kullanılamıyor Bir konuşlandırma alanında kod paketi varlıkları yaratmak için CPDCTL kullan
Defterleri boşluklara yükselt Kullanılamıyor CPDCTL kullanarak projenin Varlıklar sayfasından ya da programlı olarak el ile kullanılabilir
GPU ' ylaPython Yalnızca tek bir GPU tipi için sağlanan destek (Nvidia K80) Birden çok Nvidia GPU tipi için destek kullanılabilir. GPU hizmeti içeren bir Jupyter Notebooks with Python ' u gerektirir.
Özel görüntüler oluşturma ve kullanma Kullanılamıyor Python (GPU ile ve GPU olmadan), R, JupyterLab (GPU ile ve olmadan), RStudio ve SPSS ortamları için özel görüntüler oluşturma
Anaconda Havuzu Kullanılamıyor Özel ortamlar ve özel resimler oluşturmak için kullanın
Hadoop bütünleştirme Kullanılamıyor Modelleri oluşturun ve eğitin ve Hadoop kümesinde Data Refinery akışını çalıştırın. Execution Engine for Apache Hadoop hizmetini gerektirir.
Decision Optimization Decision Optimization hizmetini gerektirir.
SPSS Modeler SPSS Modeler hizmetini gerektirir.
Gösterge panoları Cognos Dashboard Embedded hizmetini gerektirir. Cognos Dashboards hizmetini gerektirir.

Watson Machine Learning

Aşağıdaki Watson Machine Learning özellikleri, Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5 ve Cloud Pak for Data 4.5 ile aynı şekilde etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir:

 • Konuşlandırma alanlarında işbirliği yapma
 • Modelleri konuşlandır
 • İşlevleri konuşlandır
 • Watson Machine Learning REST API ' leri
 • Watson Machine Learning Python istemcisi
 • Toplu konuşlandırma işleri yarat
 • Çevrimiçi konuşlandırmalar yarat
 • Dağıtımları ölçekleme ve güncelleme
 • Özel bileşenlerin tanımlanması ve kullanılması
 • Ayrı ve güvenli veri kaynakları ile ortak bir model eğitmek için Federated Learning olanağını kullanın
 • Alanlar arasında konuşlandırmaları izle

Bu tabloda, birden çok devreye alma ortamında Watson Machine Learning hizmeti arasındaki özelliklerdeki farklar, olanak planları arasındaki farklar ve ek hizmetlerin gerekli olup olmadığı açıklanır. For details about functionality differences between offering plans on Cloud Pak for Data as a Service, see Watson Machine Learning offering plans.

Watson Machine Learning konuşlandırmaları arasındaki özellik farklılıkları
Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
AutoAI eğitim girişi Geçerli desteklenen veri kaynakları Yayın düzeyine göreDesteklenen veri kaynakları değişikliği
AutoAI deneme hesaplaması yapılandırması 8 CPU ve 32 GB Farklı büyüklükler kullanılabilir
AutoAI limits on data size
and number of prediction targets
Sınırları ayarla Sınırlamalar, bilgi işlem yapılandırmasına göre farklılık gösterir
AutoAI veri içe aktarma işlemi 4.5.2 yayın tarihi başlatılıyor
AutoAI adil değerlendirme 4.5.2 yayın tarihi başlatılıyor
AutoAI time series supporting features
Sık kullanılan çerçeve işleri
ve yazılım belirtimlerini kullanarak devreye alma
En son desteklenen sürümlerikontrol edin Desteklenen sürümler differ by release
Toplu konuşlandırmalar için veritabanlarına bağlanma Konuşlandırma tipine göre destekledenetimi yap Check for support by konuşlandırma tipi
and by version
Python komut dosyalarını dağıt ve skoru Python istemcisi aracılığıyla kullanılabilir Komut dosyalarını JupyterLab ya da Python istemcisinde yarat, sonra konuşlandır
Devreye alma ve toplu iş puanı R Komut Dosyaları Kullanılamıyor Kullanılabilir
Parlak uygulamaları devreye alın Kullanılamıyor Shiny apps
Deploy olanağını 4.5 'den başlayan kod paketinden oluşturma ve devreye alma
İşleri adil, yanlılık ya da sürüklenme için değerlendirin Watson OpenScaleGerektirir Watson OpenScaleGerektirir
Denetim alanı yaratma Role göre kısıtlama yok Alanları kimlerin görüntüleyebileceğini ve oluşturabileceğini denetlemek için izinleri kullan
Çevrimiçi devreye almayı test etmek için formlar güncellendi
GIT projesinden alana içe aktar Kullanılamıyor 4.5 içinde başlayarak kullanılabilir
Code package automatically created when importing
from Git project to space
Kullanılamıyor 4.5 içinde başlayarak kullanılabilir
RShiny uygulamasını kod paketinden güncelle Kullanılamıyor
Model dökümündeki model ayrıntılarını izle Yaşam çevrimi ayrıntılarıyla görünüm formlarını görüntülemek için modelleri kaydet 4.5 içinde başlayarak kullanılabilir
Özel görüntüler oluşturma ve kullanma Kullanılamıyor Python ya da SPSSiçin özel görüntüler oluşturma
İşbirliği yapanları, boru hattı olayları hakkında bilgilendir Kullanılamıyor İşbirlikçileri bilgilendirmek için Posta Gönder 'i kullanın, 4.5 'e başlayarak
İç içe geçmiş ardışık düzenleri Kullanılamıyor 4.5.2 yayın tarihi başlatılıyor
Proje ya da alan dosyasını boş olmayan bir boşluğa aktar Kullanılamıyor 4.0.6 'dan başlayarak kullanılabilir
Derin Öğrenme Deneyleri Kullanılamıyor Watson Machine Learning Accelerator hizmetini gerektirir
IBM Cloud hizmet eşgörünümlerini sağlama ve yönetme Watson Machine Learning
ya da Watson OpenScaleiçin eşgörünümler ekleyin
Hizmetler, yönetici tarafından
kümesinden sağlanır.


Watson Knowledge Catalog

Aşağıdaki Watson Knowledge Catalog özellikleri, Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5 ve Cloud Pak for Data 4.5 ile aynı şekilde etkin bir şekilde aynı şekilde ifade edilir:

 • AI destekli arama ve kataloglarda öneriler
 • Kataloglardaki varlıkları değerleme ve gözden geçirme
 • Projeler ve kataloglarda işbirliği
 • ProjelerdekiData Refinery aracı
 • İşbirliği yapan rolleri olan kategoriler
 • Önceden tanımlanmış ve özel sınıflandırmalar
 • Önceden tanımlanmış ve özel veri sınıfları
 • Yönetişim kuralları
 • İlkeler
 • Veri koruma kuralları
 • Bir projeden ya da bir katalogda tek tek ilişkisel veri varlıklarının el ile profilleme
 • Yönetilen bir kataloğa eklenen ilişkisel veri varlıklarının otomatik olarak tanıtımı oluşturulması
 • Özel varlık tipleri, varlıklar için özel öznitelikler ve kataloglardaki varlıklar arasındaki özel ilişkiler

Bu tabloda, birden çok devreye alma ortamında Watson Knowledge Catalog hizmeti arasındaki özelliklerdeki farklılıklar, olanak planları arasındaki farklar ve ek hizmetlerin gerekli olup olmadığı açıklanmaktadır. For more information about feature differences between offering plans on Cloud Pak for Data as a Service, see Watson Knowledge Catalog offering plans.

Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Yapılandırılmamış verilerin profilinin oluşturulması Bir projeye ya da kataloğa eklenen tek tek varlıkların otomatik olarak tanıtımı oluşturma. Kullanılamıyor.
ProjelerdekiMetadata import aracı-keşif Proje ya da kataloglara veri varlıklarını içe aktarın. Proje ve katalog bağlantıları alt kümesi için destek. Bkz. Meta veri içe aktarma ve meta veri zenginleştirmesi için desteklenen veri kaynakları. Proje ya da kataloglara veri varlıklarını içe aktarın. Desteklenen en çok bağlantı, her iki konuşlandırma ortamında da aynıdır. Bkz. Meta veri içe aktarma ve meta veri zenginleştirmesi için desteklenen veri kaynakları.
ProjelerdekiMetadata import aracı-köken Kullanılamıyor. Yalnızca kataloğa al. licenseMANTA Otomatik Veri Köken.' nin bir lisans anahtkasıyla kurulması gerekir. Katalog bağlantıları alt kümesi için destek, Meta veri içe aktarma ve meta veri zenginleştirme için desteklenen veri kaynaklarıkonusuna bakın.
Eski UI 'si ileMetadata import Kullanılamıyor. Bunun yerine projelerdeki meta veri içe aktarma olanağını kullanın. IBM InfoSphere DataStage, QualityStage Designer ve bir meta veri takas sunucusu gerektirir. Projelerde meta veri içe aktarma işlemi olarak farklı bir bağlantı kümesini destekler. Bkz. Metadata import bağlayıcıları ve Metadata import köprüleri.
Gelişmiş veri oluşturma araçları Kullanılamıyor. Bunun yerine meta veri içe aktarma ve meta veri zenginleştirme araçlarını kullanın. Otomatikleştirilmiş keşif ve kalite projeleriyle çalışın, ancak tercihen meta veri içe aktarma ve meta veri zenginleştirme araçlarını kullanın.
Projelerdeki meta veri zenginleştirme aracı Büyük veri varlıkları kümeleri üzerinde profil oluşturma, terim atama ve kalite analizi çalıştırın. 4.5 'te kullanılabilir.
Otomatik terim ataması Meta veri zenginleştirme aracından kullanılabilir. Meta veri zenginleştirme aracından kullanılabilir. Otomatik keşifte isteğe bağlıdır.
Veri kalitesi puanları Veri kalitesi puanları şu şekilde gösterilir:
Varlık profillerinde ve kataloglarda
Meta veri zenginleştirme sonuçları
Veri kalitesi puanları şu şekilde gösterilir:
Analitik projelerinde ve kataloglardaki varlık profillerinde
meta veri zenginleştirme sonuçları
Hızlı tarama sonuçları
Veri kalitesi projeleri
Veri kalitesi analizi Meta veri zenginleştirme aracı içinde çalıştırın. Otomatik keşif işlerinde, veri kurallarıyla ya da meta veri zenginleştirme aracında kalite projelerinde çalıştır.
Projelerdeki veri kalitesi Kullanılamıyor. Analitik projelerinde veri kalitesi kuralları oluşturun ve çalıştırın. 3.5 'te kullanılamaz.
Varlık etkinlikleri Requires a paid plan.
Available in projects and catalogs.
Projeler ve kataloglarda kullanılabilir.
Bilgi varlıkları görünümü Kullanılamıyor Daha fazla özellik ve bilgi görüntülemek için varsayılan kataloğun ayrı bir görünümü.
Veri kökeni Kullanılamıyor Bilgi varlıkları görünümünde kullanılabilir. Not visible in catalogs.
Available in catalogs in 4.5.
Teknik veri kökeni Kullanılamıyor 4.5 'den başlayarak kullanılabilir. Requires that a licensed version of MANTA Automated Data Lineage for IBM Cloud Pak for Data is installed. Meta veri içe aktarma aracı çalıştırılarak oluşturulur. Kataloglardan erişilebilir.
İlişki grafikleri Kullanılamıyor. Bilgi varlıkları görünümünde kullanılabilir. Kataloglarda görünmez.
4.5 'te kullanılamaz.
İş terimleri Bazı planların sınırları.
Projelerdeki maskeli veri kümelerini Data Privacyile teslim et 3.5 'te kullanılamaz.
Başvuru Verisi Kümeleri Plan başına sınırlar.
Yapay nesneler, kategoriler için özel öznitelikler Watson Veri API ' leri ile oluşturun. Administration (Yönetim) menüsünden ya da Watson Data API ' ları ile oluşturun.
Yapay nesneler için özel ilişkiler Ücretli bir plan gerektirir.
Watson Veri API ' ları ile oluşturun.
Administration (Yönetim) menüsünden ya da Watson Data API ' ları ile oluşturun.
Knowledge Accelerators Bir kurumsal plan gerektirir.
Galeri 'den karşıdan yükleyin.
4.5 için topluluktan karşıdan yükleyin.
4.5 ile sağlanan, ancak açık bir şekilde yüklenmelidir.
Yönetişim yapay nesneleri ve istekleri için özel iş akışı yapılandırmaları Yönetişim yapay nesneleri için kullanılabilir.
İş akışı görevlerinin izlenmesi 4.5 içinde başlayarak kullanılabilir
Özel kategori rolleri Plan başına sınırlar.
Yönetim raporları Ücretli bir plan gerektirir. 4.5 'den başlayarak kullanılabilir.
Varlıkları InfoSphere Information Serverolanağından geçir Kullanılamıyor.

DataStage

The following table describes differences in features between DataStage on Cloud Pak for Data as a Service and DataStage on Cloud Pak for Data 4.0.2 and later.

Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data 4.0.2 ve üstü
PX yönetim ortamı yönetimi Eşgörünümleri önceden tanımlanmış boyutlar kümesinden yetkilendirebilirsiniz. You can provision instances more flexibly by using Cloud Pak for Data Instance administration.
İş derleme
 • OSH, derleme sırasında oluşturulur.
 • Trafo çalıştırma zamanında derlenir.
 • OSH, derleme sırasında oluşturulur.
 • Transformer derleme süresi boyunca derlenir ve /ds-storage montajı için kullanılabilir kılındır.
 • Derleme zamanuyumlu olarak yapılır.
İş yürütme ortamı Yalıtımın doğru bir şekilde gerçekleşmesi için her yönetim ortamı bir kerede tek bir işi çalıştırabilir.
 • Koşutzamanlı iş çalışmaları desteklenir.
 • Koşutzamanlılık, eşgörünüm kapasitesi ve /px-storage/config/wlm.config.properties dosyasındaki ayarlarla belirlenir.
Varlık yönetimi .xls, .xlsx, .xml ve .json tipli dosyalar için yalnızca basit yapılar desteklenir. .csv, .txt, .xls, .xlsx, .xml ve .json türlerine ilişkin dosyaların tam desteği mevcuttur.
Depolama
 • POSIXtipi dosya tabanlı gerçek depolama alanı kullanılamıyor.
 • Depolama, bir Cloud Object Storage proje saklama kabı kullanılmasıyla öykünülmektedir.
Java Tümleştirme aşaması Kullanılamıyor
Soysal JDBC bağlantısı Kullanılamıyor
Excel Kullanılamıyor
AVI Kullanılamıyor
Dış Kaynak aşaması Kullanılamıyor
Dış Hedef Aşama Kullanılamıyor
Sıradüzensel aşama
 • XML ayrıştırıcısı ve JSON ayrıştırıcısı için tek dosya ya da dosya kümesi seçeneği kullanılamıyor.
 • XML Oluşturucu ve JSON Composer için tek dosya, dosya kümesi ve Büyük Nesne seçeneği kullanılamaz.
MPP ve SMP S, M, L, tek düğüm, SMP yapılandırması. MPP-S, MPP-M, MPP-L birden çok düğüm, MPP yapılandırması. Varsayılan olarak, yalnızca MPP yapılandırması kullanılabilir. Koşut iş yükleri, APT_CONFIG_FILE seçeneğiyle yapılandırılmış mantık bölümü aracılığıyla yönetilir.
SAP Bulk Extract bağlantısı Kullanılamıyor 4.5 içinde kullanılabilir
SAP Delta Extract bağlantısı Kullanılamıyor 4.5 içinde kullanılabilir
Kaydırılmış aşama Kullanılamıyor 4.5 içinde kullanılabilir
SAP HANA bağlantısı Kullanılamıyor
ODBC bağlantısında metin veri kaynağı Kullanılamıyor
Oluşturma aşaması Kullanılamıyor 4.0.9 'da kullanılabilir
Daha önce/sonrası alt yordamlar kullanılarak rapor gönder Kullanılamıyor 4.5.2 'de kullanılabilir
Nested sequence job migration to Watson Studio Pipelines Kullanılamıyor 4.5.2 'de kullanılabilir
Özel aşama Kullanılamıyor 4.5.2 'de kullanılabilir
Apache HBase bağlantısı Kullanılamıyor 4.5.2 'de kullanılabilir
Apache Hive bağlantıları içinKerberos kimlik doğrulaması Kullanılamıyor 4.5.2 'de kullanılabilir
kullanıcı tanımlı işlevler Kullanılamıyor
İş öncesi/sonrası özellikleri Kullanılamıyor

Watson OpenScale

Aşağıdaki Watson OpenScale işlevselliği, Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 3.5 ve Cloud Pak for Data 4.5 için etkin bir şekilde aynı şekilde ifade edilir:

 • Devreye alımları için devreye alma
 • Konuşlandırmaların kalitesini değerlendirme
 • Sürüklenme için devreye almayı izleyin
 • Bir Insights gösterge panosunda model sonuçlarını görüntüleme ve karşılaştır
 • Seçiminizin Machie öğrenim sağlayıcısından konuşlandırmalar ekleyin
 • Değerlendirmeler belirtilen bir eşiğin altına düştüğünde uyarıları tetikleyecek şekilde ayarla
 • Bir kullanıcı arabiriminde ya da defterde konuşlandırmaları değerlendirin

Bu tabloda, birden çok devreye alma ortamında Watson OpenScale hizmeti arasındaki özelliklerdeki farklar, olanak planları arasındaki farklar ve ek hizmetlerin gerekli olup olmadığı açıklanır.

Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Önceden puanlı test verilerini karşıya yükle Kullanılamıyor 4.0.7 'de başlayarak kullanılabilir
Model yüzgeçlerinde değerlendirmelere ilişkin ayrıntıları görüntüleyin 4.5 içinde başlayarak kullanılabilir
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Kullanılamıyor
Toplu iş işleme Kullanılamıyor
Kullanıcı gruplarına göre erişim denetimini destekle Kullanılamıyor
Serbest veritabanı ve Postgres planları Kullanılamıyor
Birden çok eşgörünüm ayarlama Kullanılamıyor
Özel değerlendirmeler ve ölçümler 4.5 içinde başlayarak kullanılabilir

Watson Query ve Data Virtualization

Cloud Pak for Data as a Serviceüzerinde, Data virtualization hizmeti Watson Query hizmeti tarafından sağlanır. Cloud Pak for Dataüzerinde, Data Virtualization (Veri Sanallaştırma) hizmeti ile aynı işlevsellik sağlanır. Aşağıdaki Data virtualization işlevi, Cloud Pak for Data as a Service ve Cloud Pak for Data 4.0 üzerinde etkili bir şekilde aynı işlevi görmektedir.

 • Desteklenen veri kaynaklarına bağlanılıyor
 • Verilerin sanallaştırılıyor
 • İlkeleri ve veri koruma kurallarını kullanarak sanal verilerin yönetilmesi
 • Hizmeti izleme ve keşfetme
 • SQL Arabiriminin Kullanılması
 • önbellekleme

Aşağıdaki Data virtualization işlevi, kullanıcı arabiriminde farklı olarak görünür, ancak aynı temel işlevselliği sağlar:

This table describes the differences in features between Watson Query on Cloud Pak for Data as a Service and Data Virtualization on Cloud Pak for Data.

Özellik Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Watson Knowledge Catalogile bütünleştirme Gerekli İsteğe Bağlı
Gruplar için grup tabanlı yetkilendirme ve nesne düzeyinde erişim Kullanılamıyor
Uzak bağlayıcılar için destek SaaS için geçerli değildir
Cloud Object Storagedışında dosya sistemi tabanlı veri kaynakları için destek SaaS için geçerli değildir
Karşıya yüklenen bir JDBC sürücüsü gerektiren veri kaynaklarına bağlanma, örneğin, SAP HANA, Generic JDBC SaaS için geçerli değildir
Kullanıcı arabirimindeki istatistik toplanması Kullanılamıyor
Nesne sanallaştırma sırasında otomatik istatistik toplama Kullanılamıyor
Sütun maskeleme
Tabloları görüntüleme ve tabloların yeniden yüklenmesi 4.5 içinde kullanılabilir
İstatistik derlemindeki veri örnekleme 4.5 içinde kullanılabilir
Satır düzeyi ilkelerinin kullanıldığı yönetim verileri için destek Kullanılamıyor 4.5 içinde kullanılabilir
Meta veri zenginleştirme 4.5 içinde kullanılabilir
Veri koruma kurallarının önbelleğe alınması Kullanılamıyor 4.5 içinde kullanılabilir
Birden çok grup için erişim yönetimi Kullanılamıyor 4.5 içinde kullanılabilir

Ek bilgi

Üst konu: Cloud Pak for Data as a Service