0 / 0
Přejít zpět na anglickou verzi dokumentace
Rozdíly funkcí mezi implementacemi produktu Cloud Pak for Data

Rozdíly funkcí mezi implementacemi produktu Cloud Pak for Data

Software Cloud Pak for Data as a Service a Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5 mají určité rozdíly ve funkcích a implementaci. Cloud Pak for Data as a Service je sada služeb IBM Cloud . Cloud Pak for Data 4.7 je nabízen jako software, který musíte instalovat a udržovat. Služby, které jsou k dispozici na obou implementacích, mají také rozdíly ve funkcích v produktu Cloud Pak for Data as a Service v porovnání s Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5.

Rozdíly platformy

Cloud Pak for Data as a Service a Cloud Pak for Data 4.7 sdílejí společný kódový základ, avšak liší se následujícími klíčovými způsoby:

Rozdíly platformy
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Software, hardware a instalace Cloud Pak for Data as a Service je plně spravován společností IBM v prostředí IBM Cloud. Aktualizace softwaru jsou automatické. Rozšiřitelnost výpočetních prostředků a úložiště je automatická. Zapodepisujete se na adrese https://dataplatform.cloud.ibm.com. Poskytujete a udržujete hardware. Nainstalujte, udržujte a upgradujte software Cloud Pak for Data . Viz Softwarové požadavky.
Úložiště Poskytujete instanci služby IBM Cloud Object Storage , která poskytuje úložiště. Viz IBM Cloud Object Storage. Poskytujete trvalé úložiště na klastru Red Hat OpenShift . Viz Požadavky na paměť.
Vypočítat prostředky pro spouštění pracovních zátěží Uživatelé volí vhodnou běhovou komponentu pro své úlohy. Výpočetní využití je účtováno na základě sazby za běhu programu a po dobu trvání úlohy. Viz Monitor account resource usage. Nastavili jste počet uzlů Red Hat OpenShift s příslušným číslem vCPUs. Viz Hardwarové požadavky a Monitorování platformy.
Náklady Kupujete každou službu, kterou potřebujete, na příslušné úrovni plánu. Mnoho účtů služeb pro výpočet spotřeby prostředků. Zobrazte každou stránku služby v katalogu IBM Cloud nebo v katalogu služeb v produktu Cloud Pak for Data as a Service, výběrem volby Služby > Katalog služeb v navigační nabídce. Licenci Cloud Pak for Data si zakoupíte na základě služeb, které potřebujete. Licence na produkt Enterprise Edition například zahrnuje nárok na služby, jako např. Watson Studio nebo Watson Knowledge Catalog. Viz Cloud Pak for Data.
Zabezpečení, dodržování předpisů a izolace Produkt IBM Cloudspravuje zabezpečení dat, zabezpečení sítě, dodržování standardů zabezpečení a izolace produktu Cloud Pak for Data as a Service . Můžete nastavit další volby zabezpečení a šifrování. Viz Zabezpečení produktu Cloud Pak for Data as a Service. Produkt Red Hat OpenShift Container Platform poskytuje základní funkce zabezpečení. Cloud Pak for Data je posuzován pro různá nařízení o ochraně soukromí a dodržování předpisů a poskytuje funkce, které můžete použít při přípravě na různá hodnocení ochrany soukromí a dodržování předpisů. Jste odpovědni za další funkce zabezpečení, šifrování a izolaci sítě. Viz Aspekty zabezpečení.
Dostupné služby Většina služeb datového prostředí Fabric je k dispozici v obou prostředích implementace.
Viz téma Služby pro produkt Cloud Pak for Data as a Service.
Zahrnuje mnoho jiných služeb. Viz Služby pro produkt Cloud Pak for Data 4.7.
Správa uživatelů Přidejte uživatele a skupiny uživatelů a spravujte jejich role účtu a oprávnění k produktu IBM Cloud Identity and Access Management. Viz téma Přidání uživatelů k účtu.
Můžete také nastavit federaci SAML na IBM Cloud. Viz dokumenty IBM Cloud docs: Co je IBM Cloud Identity and Access Management?
Do nabídky Administrace můžete přidávat uživatele a vytvářet skupiny uživatelů. Můžete použít Identity and Access Management Service , nebo použít existující jednotné přihlášení SAML nebo poskytovatele LDAP pro správu identit a hesel. Můžete vytvářet dynamické skupiny uživatelů založené na atributech. Viz téma Správa uživatelů.

Běžné funkce v rámci služeb

Následující funkce poskytované s platformou jsou účinné pro služby v produktu Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5:

 • Globální vyhledávání aktiv a artefaktů v rámci platformy
 • Platform assets catalog pro sdílení připojení v rámci platformy
 • Správa uživatelů na základě rolí v rámci spolupracujících pracovních prostorů napříč platformou
 • Společná infrastruktura pro aktiva a pracovní prostory
 • Katalog služeb pro přidání služeb
 • Zobrazení výpočtu využití z nabídky Administrace

Následující tabulka popisuje rozdíly mezi funkcemi napříč službami mezi produktem Cloud Pak for Data as a Service a Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5.

Rozdíly ve společných funkcích napříč službami
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Spravovat všechny projekty Uživatelé s oprávněním Spravovat projekty ze služby Správce přístupu k IAM pro službu IBM Cloud Pak for Data se mohou připojit k libovolnému projektu s rolí Administrátor a poté spravovat nebo odstranit projekt. Uživatelé s oprávněním Spravovat projekty se mohou připojit k libovolnému projektu s rolí Administrátor a poté spravovat nebo odstranit projekt.
Připojení ke vzdáleným zdrojům dat Většina podporovaných zdrojů dat je společná pro obě prostředí implementace.
Viz Podporovaná připojení.
Viz Podporované zdroje dat.
Pověření připojení, která jsou osobní nebo sdílená Připojení v projektech a katalozích mohou vyžadovat osobní pověření nebo povolit sdílená pověření. Sdílená pověření mohou být zakázána na úrovni účtu. Připojení platformy mohou vyžadovat osobní pověření nebo povolit sdílená pověření. Sdílená pověření mohou být zakázána na úrovni platformy.
Pověření připojení z utajených údajů v bezpečném úložišti Není k dispozici
Ověřování Kerberos Není k dispozici K dispozici pro některé služby a připojení
Ukázková aktiva a projekty z galerie Není k dispozici

Watson Studio

Následující funkce produktu Watson Studio jsou ve skutečnosti stejné v produktu Cloud Pak for Data as a Service a Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5:

 • Spolupráce v projektech a v prostorech implementace
 • Import a export projektu pomocí souboru ZIP projektu
 • Zápisníky Jupyter
 • Plánování úloh
 • Data Refinery

Tato tabulka popisuje rozdíly funkcí mezi službou Watson Studio ve více prostředích implementace, rozdíly mezi plánům nabídek a zda jsou vyžadovány další služby. Další informace o rozdílech funkcí mezi nabídkovými plány v produktu Cloud Pak for Data as a Servicenaleznete v tématu Watson Studio nabízí plány.

Rozdíly v produktu Watson Studio
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Vytvořit projekt Vytvořit:
Prázdný projekt
Projekt z ukázky v galerii
Projekt ze souboru
Vytvořit:
Prázdný projekt
Projekt ze souboru
Projekt s integrací Git
Integrace Git Publish notebooks on GitHub
Publish notebooks as gist
Integrace projektu s aktivy synchronizace Git
do úložiště v jednom projektu a použití těchto aktiv do jiného projektu
Terminál projektu pro rozšířené operace Git Není k dispozici K dispozici v projektech s výchozí integrací Git
JupyterLab Není k dispozici K dispozici v projektech s integrací Git
Integrace produktu Visual Studio Code Není k dispozici K dispozici v projektech s integrací Git , počínaje 4.6.
RStudio Nelze integrovat s Git Lze integrovat se systémem Git. Vyžaduje službu RStudio Server Runtimes .
Skripty Python Není k dispozici Pracujte se skripty Python v JupyterLab. Vyžaduje službu Runtimes produktu Watson Studio .
Programově přistupovat k aktivům projektu Použijte project-lib pro Python a R Použijte ibm-watson-studio-lib pro Python a R (nástupce project-lib)
Generovat kód pro načtení dat do notebooku pomocí Flight service Není k dispozici
Watson Zpracování přirozeného jazyka K dispozici pro Python K dispozici pro Python
Správa životního cyklu zápisníku Není k dispozici Použít rozhraní CPDCTL pro správu životního cyklu zápisníku
Aktiva balíku kódu (sada závislých souborů ve struktuře složek) Není k dispozici Použít CPDCTL k vytvoření aktiv balíku kódu v prostoru implementace
Povýšit notebooky do prostorů Není k dispozici Dostupný ručně na stránce Aktiva projektu nebo programově pomocí CPDCTL
Python s GPU Podpora dostupná pouze pro jeden typ GPU (Nvidia K80) Podpora dostupná pro více typů Nvidia GPU. Vyžaduje službu Runtimes produktu Watson Studio .
Vytvoření a použití vlastních obrázků Není k dispozici Vytvořte vlastní obrázky pro Python (s a bez GPU), R, JupyterLab (s a bez objektů GPU), RStudio a SPSS . Vyžaduje běhové prostředí aplikace Watson Studio a další použitelné služby.
Úložiště Anaconda Není k dispozici Slouží k vytváření vlastních prostředí a vlastních obrázků
Integrace Hadoop Není k dispozici Sestavit a vycvičit modely a spustit toky Data Refinery na klastru Hadoop . Vyžaduje službu Execution Engine for Apache Hadoop .
Decision Optimization Vyžaduje službu Decision Optimization .
SPSS Modeler Vyžaduje službu SPSS Modeler .
Watson Pipelines Beta verze K dispozici je od verze 4.6. Vyžaduje službu Watson Pipelines .
Řídicí panely Vyžaduje službu Cognos Dashboard Embedded . Vyžaduje službu Cognos Dashboards .

Watson Machine Learning

Následující funkce produktu Watson Machine Learning jsou ve skutečnosti stejné v produktu Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 4.5, 4.6a 4.7:

 • Spolupráce v projektech a v prostorech implementace
 • Implementovat modely
 • Implementovat funkce
 • Rozhraní Watson Machine Learning REST API
 • Klient produktu Watson Machine Learning Python
 • Vytvořit online implementace
 • Rozšiřte a aktualizovat implementace
 • Definovat a použít vlastní komponenty
 • Použití produktu Federated Learning ke školení obecného modelu s oddělenými a zabezpečenými zdroji dat
 • Monitorovat implementace přes prostory

Tato tabulka popisuje rozdíly mezi funkcemi produktu Watson Machine Learning ve více implementačních prostředích, rozdíly mezi plány nabídek a to, zda jsou vyžadovány další služby. Podrobnosti o rozdílech funkcí mezi nabídkovými plány v produktu Cloud Pak for Data as a Servicenaleznete v tématu Plány nabídek produktuWatson Machine Learning.

Rozdíly funkcí mezi implementacemi produktu Watson Machine Learning
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
AutoAI -vstupní výcvik Aktuální podporované zdroje dat Změna Podporované zdroje dat podle vydání
Výpočet konfigurace experimentu AutoAI 8 CPU a 32 GB Jsou k dispozici různé velikosti
Mezní hodnoty dat AutoAI pro velikost dat
a počet cílů předpovědí
Nastavit limity Limity se liší v konfiguraci výpočtu
imputace dat AutoAI K dispozici začíná v 4.5.2
Vyhodnocení spravedlnosti AutoAI K dispozici začíná v 4.5.2
Podpůrné funkce časových řad AutoAI K dispozici začíná v 4.5.3
Přírůstkové učení AutoAI Není k dispozici K dispozici od 4.6.0
Implementace pomocí populárních rámců
a specifikací softwaru
Zkontrolujte nejnovější podporované verze Podporované verze se liší podle verze
Připojit k databázím pro dávkové implementace Zaškrtněte volbu podpora podle typu implementace . Zkontrolujte podporu podle typu implementace
a podle verze.
Implementovat a skórovat skripty Python K dispozici prostřednictvím klienta Python Vytvořte skripty v klientu JupyterLab nebo Python a poté implementujte
Nasazování a dávkové skóre R skriptů Není k dispozici Dostupné
Implementovat aplikace Shiny Není k dispozici Vytvořit a implementovat aplikace Shiny aplikace
Zavést z balíku kódu, který začíná na 4.5
Vyhodnotit úlohy pro spravedlnost nebo unášení Vyžaduje Watson OpenScale Vyžaduje Watson OpenScale
Vyhodnotit online implementace v prostoru
pro spravedlnost, unášení nebo vysvětlitelnost
Není k dispozici K dispozici od verze 4.7
vyžaduje instanci Watson OpenScale
Vytvoření řídicího prostoru Žádná omezení podle role Použití oprávnění k řízení, kdo může zobrazovat a vytvářet prostory
Aktualizované formuláře pro testování online implementace K dispozici začíná v 4.5.3
Importovat z projektu GIT do prostoru Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5
Automaticky vytvořený programový balík při importu produktu
z projektu Git do prostoru
Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5
Aktualizovat aplikaci RShiny z balíku kódu Není k dispozici K dispozici začíná v 4.6
Sledovat podrobnosti modelu v soupisu modelu Zaregistrujte modely, abyste zobrazili informační listy s podrobnostmi o životním cyklu. Vyžaduje službu Watson Knowledge Catalog . K dispozici začíná v 4.5. Vyžaduje službu AI Factsheets .
Vytvoření a použití vlastních obrázků Není k dispozici Vytvoření vlastních obrázků pro Python nebo SPSS
Upozornit spolupracovníky na události propojení procesů Není k dispozici Pomocí služby Odeslat poštu upozorněte spolupracovníky, začněte ve 4.5
Použít vnořené kolony K dispozici začíná v 4.5.2
Importovat soubor projektu nebo prostoru do neprázdného prostoru Není k dispozici K dispozici začíná v 4.0.6
Experimenty v hloubce Není k dispozici Vyžaduje službu Watson Machine Learning Accelerator
Zajištění a správa instancí služby IBM Cloud Přidejte instance pro produkt Watson Machine Learning
nebo Watson OpenScale
Služby jsou zajišťovány administrátorem na klastru
administrátorem

Watson Knowledge Catalog

Následující funkce produktu Watson Knowledge Catalog jsou ve skutečnosti stejné v produktu Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5:

 • Spolupráce v projektech a katalozích
 • Vyhledávání a doporučení v katalozích pomocí AI
 • Hodnocení a kontrola aktiv v katalozích
 • Nástroj Data Refinery v projektech
 • Kategorie s rolemi spolupracovníků
 • Předdefinované a vlastní klasifikace
 • Předdefinované a vlastní datové třídy
 • Pravidla regulace
 • Zásady
 • Pravidla ochrany dat
 • Ruční profilování jednotlivých relačních datových aktiv v projektu nebo katalogu
 • Automatické profilování relačních datových aktiv přidaných do regulovaného katalogu
 • Vlastní typy aktiv, přizpůsobené vlastnosti pro aktiva a vlastní vztahy mezi aktivy v katalozích

Tato tabulka popisuje rozdíly ve funkcích mezi službou Watson Knowledge Catalog ve více prostředích implementace, rozdíly mezi plánům nabídek a zda jsou vyžadovány další služby. Další informace o rozdílech funkcí mezi nabídkovými plány v produktu Cloud Pak for Data as a Servicenaleznete v tématu Plány nabídek produktuWatson Knowledge Catalog.

Rozdíly v produktu Watson Knowledge Catalog
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Profilování nestrukturovaných dat Automatické profilování jednotlivých aktiv, které jsou přidány do projektu nebo do katalogu. Není k dispozici.
Nástroj Metadata import v projektech-zjišťování Importovat datová aktiva do projektů nebo katalogů. Podpora podmnožiny projektových a katalogových připojení. Další informace naleznete v tématu Podporované zdroje dat pro import metadat a obohacení metadat. Importujte různé typy aktiv:
Import datových aktiv do projektů nebo katalogů. Většina podporovaných připojení je v obou prostředích implementace stejná.
K dispozici začíná v 4.5: Naimportujte sestavy obchodní inteligence, aktiva se svými přidruženými transformačními skripty nebo datové modely (počínaje 4.5.2) do katalogů. Vyžaduje instalaci MANTA Automated Data Lineage bez licenčního klíče. Podpora části připojení katalogu.

Viz téma Podporované zdroje dat pro import metadat a obohacení metadat.
Nástroj Metadata import v projektech-původ Není k dispozici. Importovat původ datových aktiv do katalogů.
Zachycení a přístup k rodokmenu úloh ETL v MANTA Automated Data Lineage (spouštění v 4.7)
Vyžaduje instalaci MANTA Automated Data Lineage s licenčním klíčem. Podpora podmnožiny katalogových připojení. Další informace naleznete v tématu Podporované zdroje dat pro import metadat a obohacení metadat.
Starší nástroje uživatelského rozhraní Není k dispozici. Místo toho používejte nástroje v projektech. Není k dispozici spuštění v 4.7. Use tools in projects instead.
Available in 4.6, 4.5, 4.0:
• Metadata import
• Automated discovery
• Data quality analysis
• Information assets view
Available in 4.0:
• QuickScan
Nástroj pro obohacení metadat v projektech Spusťte profilování, přiřazení výrazu a analýzu kvality na velkých sadách dat. K dispozici začíná v 4.5.
Skóre kvality údajů Skóre kvality údajů jsou uvedeny v:
Informace o kvalitě dat pro aktiva v projektech a katalozích
Výsledky obohacení metadat
Skóre kvality dat se zobrazuje v:
Informace o kvalitě dat pro aktiva v projektech a katalozích
Výsledky obohacení prostředí
Asset profilů v projektech a katalozích. Není k dispozici v 4.7.
Výsledky rychlého skenování se starším uživatelským rozhraním. Není k dispozici v 4.7.
Projekty kvality dat se starším uživatelským rozhraním. Není k dispozici v 4.7.
Podrobné informace o kvalitě dat Stránka Kvalita dat v projektech a katalozích a v rámci výsledků obohacení metadat. K dispozici začíná na 4.7.
Pravidla kvality údajů v projektech Produkt ✓
vyžaduje službu DataStage .
K dispozici je od verze 4.5.
vyžaduje službu DataStage .
Aktivity aktiva Vyžaduje placený plán.
K dispozici v projektech a katalozích.
K dispozici v projektech a katalozích.
Původ dat Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5.
Původ technických dat Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5. Vyžaduje, aby byla nainstalována licencovaná verze MANTA Automated Data Lineage for IBM Cloud Pak for Data . Generováno spuštěním nástroje pro import metadat. Lze k nim přistupovat z katalogů.
Obchodní podmínky Limity pro některé plány.
Předdefinované obchodní podmínky Předdefinované obchodní podmínky a ukázková osobní datová kategorie Znalostní akcelerátor, která je obsahuje, jsou k dispozici pouze v případě, že jste po 7. říjnu 2022 vytvořili instanci služby Watson Knowledge Catalog s Lite nebo standardním plánem. Není k dispozici.
Dodat maskované datové sady v projektech pomocí volby Data Privacy
Referenční datové sady Limity na plán.
Přizpůsobené vlastnosti pro artefakty, kategorie Vytvořte z nabídky Administrace , která se spouští v 4.6.
Vlastní vztahy pro artefakty Vyžaduje placený plán. Vytvořte z nabídky Administrace , která se spouští v 4.6.
Knowledge Accelerators Vyžaduje podnikový plán.
Stáhnout z galerie.
Poskytuje se platformou, která se spouští ve 4.5.
Vlastní konfigurace sledu prací pro artefakty a požadavky regulace K dispozici pro artefakty regulace.
Monitorování úloh sledu prací K dispozici začíná v 4.5
Vlastní role kategorií Limity na plán.
Správní zprávy Vyžaduje placený plán. K dispozici začíná v 4.5.
Migrovat aktiva z produktu InfoSphere Information Server Není k dispozici.
Není k dispozici, počínaje 4.7.

DataStage

Následující tabulka popisuje rozdíly ve funkcích mezi DataStage na Cloud Pak for Data as a Service a DataStage na Cloud Pak for Data 4.0.2 a novější.

Rozdíly v DataStage
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data 4.0.2 a novější
Správa instancí PX Instance můžete zajišťovat ze sady předdefinovaných velikostí. Instance můžete zajistit flexibilnější pomocí administrace instance Cloud Pak for Data .
Kompilace úlohy
 • BOZP se generuje během kompilace.
 • Transformátor se kompiluje za běhu.
 • BOZP se generuje během kompilace.
 • Transformátor je kompilován během doby kompilace a je k dispozici pro připojení produktu /ds-storage .
 • Kompilace se provádí synchronně.
Běhové prostředí úlohy Každá instance může v daném okamžiku spustit pouze jednu úlohu, aby byla zajištěna správná izolace.
 • Jsou podporována souběžná spuštění úlohy.
 • Souběžnost se určuje podle kapacity instance a nastavení v souboru /px-storage/config/wlm.config.properties .
Správa aktiv Pro soubory typu .xls, .xlsx, .xml a .json jsou podporovány pouze jednoduché struktury. K dispozici je úplná podpora souborů typu .csv, .txt, .xls, .xlsx, .xml a .json.
Úložiště
 • POSIX-type real storage-based real storage is not available.
 • Úložiště je emulováno pomocí sektoru projektu Cloud Object Storage .
Fáze integrace prostředí Java Není k dispozici
Komponenta knihovny Java Není k dispozici K dispozici začíná v 4.6
Generické připojení JDBC Není k dispozici
Excel Není k dispozici
AVI Není k dispozici
Fáze externího zdroje Není k dispozici
Externí cílová fáze Není k dispozici
Hierarchické fáze
 • Volba jednoho souboru nebo sady souborů pro syntaktický analyzátor XML a syntaktický analyzátor JSON není k dispozici.
 • Volby jednoho souboru, sady souborů a velkých objektů pro produkt XML Composer a JSON Composer nejsou k dispozici.
MPP a SMP S, M, L jsou jednotlivé uzly, konfigurace SMP. Paralelní pracovní zátěže jsou spravovány prostřednictvím logických oblastí, které jsou konfigurovány s volbou APT_CONFIG_FILE.
Připojení SAP Bulk Extract Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5
Připojení SAP Delta Extract Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5
Zabalená fáze Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5
Připojení SAP HANA Není k dispozici
Textový zdroj dat v připojení ODBC Není k dispozici
Fáze sestavení Není k dispozici K dispozici od 4.0.9
Odeslat sestavy pomocí podprogramů před/po-úlohách Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5.2
Vnořená úloha posloupnosti migrace na produkt IBM Watson Pipelines Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5.2
Vlastní fáze Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5.2
připojení Apache HBase Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5.2
Ověřování Kerberos pro připojení Apache Hive Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5.2
Funkce definované uživatelem Není k dispozici
Vlastnosti před/po-úloha Není k dispozici
Konektor datové služby Není k dispozici
Komplexní plochý konektor souboru Není k dispozici
Návrhář shody Není k dispozici
Přeživší fáze Není k dispozici K dispozici od 4.6.3
Posloupnost databáze Db2 ve fázi pomalé změny dimenze Dimenze, fáze Surrogate Key Generator a fáze produktu Transformer Není k dispozici K dispozici začíná v 4.6
Použijte připojení Apache Hive jako cíl. (K dispozici, je-li v konektoru vybrána volba Použít vlastnosti DataStage .) Není k dispozici K dispozici od 4.6.1
Parametrizovat vlastnosti s lokálními připojeními Není k dispozici K dispozici od 4.6.1
Fáze Operational Decision Manager Není k dispozici K dispozici od 4.6.1
Prostory implementace Není k dispozici K dispozici od 4.7.0

Watson OpenScale

Následující funkce produktu Watson OpenScale jsou ve skutečnosti stejné v produktu Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 4.5, 4.6a 4.7:

 • Vyhodnotit implementace pro spravedlnost
 • Vyhodnocení kvality implementací
 • Monitorovat implementace pro posun
 • Zobrazení a porovnání výsledků modelu v řídicím panelu Insights
 • Přidat implementace z poskytovatele výuky na počítači podle vlastního výběru
 • Nastavit výstrahy, které se mají spustit, když vyhodnocení spadne pod uvedenou prahovou hodnotu
 • Vyhodnocení implementací v uživatelském rozhraní nebo v notebooku

Tato tabulka popisuje rozdíly ve funkcích mezi službou Watson OpenScale ve více prostředích implementace, rozdíly mezi plánům nabídek a zda jsou vyžadovány další služby.

Rozdíly IBM Watson OpenScale
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Odeslat předpůlené testovací data Není k dispozici K dispozici začíná v 4.0.7
Zobrazení podrobností o vyhodnocení ve vzorových informačních listech K dispozici začíná v 4.5
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Není k dispozici
dávkové zpracování Není k dispozici
Podpora řízení přístupu podle skupin uživatelů Není k dispozici
Uvolnit databázi a plány Postgres Není k dispozici
Nastavit více instancí Není k dispozici
Vlastní vyhodnocení a metriky K dispozici začíná v 4.5
Integrace s OpenPages Není k dispozici

Watson Query

V produktu Cloud Pak for Data as a Serviceje funkce Data virtualization poskytována službou Watson Query . V produktu Cloud Pak for Databyla služba Data Virtualization přejmenována na Watson Query ve verzi 4.6. Následující funkce Data virtualization je v produktu Cloud Pak for Data as a Service a Cloud Pak for Data 4.7účinně stejná.

 • Připojování k podporovaným zdrojům dat
 • Virtualizace dat
 • Regulace virtuálních dat pomocí zásad a pravidel ochrany dat
 • Monitorování a zkoumání služby
 • Použití rozhraní SQL
 • Ukládání do mezipaměti

Následující funkčnost Data virtualization se jeví jako odlišná v uživatelském rozhraní, ale poskytuje stejnou základní funkčnost:

Tato tabulka popisuje rozdíly ve funkcích mezi produktem Watson Query na webu Cloud Pak for Data as a Service a Watson Query (dříve Data Virtualization) v systému Cloud Pak for Data.

Rozdíly v produktu Watson Query
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Režim dotazů (Max Pushdown a Max Consistency) Nevztahuje se na nabídku SaaS K dispozici od 4.7
Rozšířené maskování dat na virtualizovaných datech Nevztahuje se na nabídku SaaS K dispozici od 4.7
Omezení přístupu ke zdroji dat Nevztahuje se na nabídku SaaS K dispozici od 4.7
Formátovat a uložit formátované přístupové plány pro ladění výkonu Nevztahuje se na nabídku SaaS K dispozici od 4.7
Protokolování auditu pro monitorování aktivity uživatele a přístupu k datům K dispozici od 4.7
Integrace s produktem Watson Knowledge Catalog Požadováno Volitelný
Oprávnění na úrovni skupin a přístup na úrovni objektů pro skupiny Není k dispozici
Podpora vzdálených konektorů Nevztahuje se na nabídku SaaS
Podpora pro zdroje dat založené na systému souborů, kromě úložišť Cloud Object Storage Nevztahuje se na nabídku SaaS
Připojování ke zdrojům dat, které vyžadují odeslaný ovladač JDBC , například SAP HANA, generické JDBC Nevztahuje se na nabídku SaaS
Shromažďování statistiky v uživatelském rozhraní Není k dispozici
Automatické shromažďování statistiky během virtualizace objektů Není k dispozici
Maskování
Prozkoumat zobrazení a nové načtení tabulek K dispozici začíná v 4.5
Vzorkování dat v kolekci statistik K dispozici začíná v 4.5
Podpora pro správu dat pomocí zásad na úrovni řádku Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5
obohacení metadat K dispozici začíná v 4.5
Ukládání pravidel na ochranu dat do mezipaměti Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5
Správa přístupu pro více skupin Není k dispozici K dispozici začíná v 4.5
Podpora souborů CSV nebo TSV v produktu Cloud Object Storage Nevztahuje se na nabídku SaaS K dispozici začíná v 4.6
Pověření v bezpečných úložištích pro připojení v produktu Cloud Object Storage Nevztahuje se na nabídku SaaS K dispozici začíná v 4.6

Další informace

Nadřízené téma: Cloud Pak for Data as a Service

Generaliztive AI vyhledávání a odpověď
Tyto odpovědi jsou generovány rozsáhlým jazykovým modelem v souboru watsonx.ai na základě obsahu z dokumentace produktu. Další informace