0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Časté otázky

Časté otázky

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky o produktu Cloud Pak for Data as a Service.

Otázky účtů a nastavení

Otázky Cloud Pak for Data as a Service

Zamítnutí

Viz téma Změny a zamítnutí plánu služeb.

Otázky projektu

Otázky produktu IBM Cloud Object Storage

Otázky produktu IBM Watson Knowledge Catalog

Otázky k zápisníku

Otázky týkající se bezpečnosti a spolehlivosti

Otázky týkající se sdílení a spolupráce

Otázky učení stroje

Otázky Watson OpenScale

Účty a nastavení

Jak se mohu přihlásit k produktu Cloud Pak for Data as a Service?

Přejděte na adresu Cloud Pak for Data as a Service.

Informace o adresách URL v jiných oblastech najdete v tématu Místní dostupnost.

Mohu se pokusit Cloud Pak for Data as a Service zdarma?

Ano, když se přihlásíte k produktu Cloud Pak for Data as a Service, automaticky poskytujete jednoduché verze některých služeb, které jsou volné. Mnoho služeb má volné jednoduché plány. Přejděte na adresu Cloud Pak for Data as a Service.

Jak získám bezplatnou verzi produktu Watson Studio?

Pokud jste se přihlásili k produktu Cloud Pak for Data as a Service, vyhledejte na domovské stránce sekci Stručný úvod a klepněte na volbu Sestavit a spravovat modely ML. Poté klepněte na volbu Zajištění produktu Watson Studio. Pokud nevidíte volbu pro zajišťování produktu Watson Studio, jste již zajištěni.

Můžete také přejít do katalogu služeb za účelem zajištění jednoduchého plánu. Otevřete navigační nabídku a vyberte volbu Služby > Katalog služeba poté vyberte produkt Watson Studio. Pokud se nezobrazí tlačítko Vytvořit pro vytvoření jednoduchého plánu, již máte jednoduchý plán.

Můžete zajistit pouze jeden jednoduchý plán produktu Watson Studio. Viz plány Watson Studio.

Potřebujete také příslušná přístupová práva k prostředkům pro daný účet, jak je popsáno v dokumentu IBM Cloud docs: Správa přístupu k prostředkům.

Mohu vám poskytnout zpětnou vazbu?

Ano, podporujeme zpětnou vazbu, neboť budeme pokračovat ve vývoji této platformy. V navigační nabídce vyberte volbu Support > Share an idea.

Proč je tlačítko Vytvořit zakázáno při pokusu o zajištění produktu Watson Studio?

Tlačítko Vytvořit je nedostupné, máte-li ve svém účtu existující instanci produktu Watson Studio Lite nebo pokud jste nevybrali zaškrtávací políčko licenční smlouvy.

Máte-li jednoduchý plán produktu Watson Studio, můžete vytvořit pouze jednu instanci služby. Vaše stávající služby v konzole IBM Cloud si můžete prohlédnout na stránce Seznam prostředků . Případně v produktu Cloud Pak for Data as a Serviceotevřete nabídku navigace a vyberte volbu Služby > Instance služby.

Viz plány Watson Studio.

Proč nemohu přistupovat k produktu Watson Studio?

Nemáte-li přístup k produktu Watson Studio, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

 1. Jste přihlášeni k účtu IBM Cloud .

 2. Pro tento účet je služba Watson Studio zajišťována prostřednictvím katalogu IBM Cloud nebo katalogu Cloud Pak for Data as a Service. Instance služby Watson Studio je uvedena v části ProstředkyIBM Cloud nebo v sekci Instance služeb v Cloud Pak for Data as a Service. Není-li produkt Watson Studio uveden v seznamu, je třeba vytvořit novou instanci.

 3. Instance služby Watson Studio může být vypsána pod jiným účtem IBM Cloud . Jste-li členem více účtů IBM Cloud , účty přepínače zkontrolujte, zda je instance služby pod jiným účtem.

 4. Ujistěte se, že máte správná oprávnění pro přístup k produktu Watson Studio. Administrátor vašeho účtu udělí požadovaná oprávnění. Popis rolí a oprávnění najdete v tématu Role v produktu Cloud Pak for Data as a Service.

 5. Máte přístup ke službě Watson Studio , která používá odkaz pro region, kde byla služba zajišťována. Informace o funkcích, které nejsou momentálně dostupné ve vašem regionu, najdete v části Regionální omezení . Následují odkazy na produkt Cloud Pak for Data as a Service pro každý region:

Proč nemohu vidět všechny své projekty a katalogy napříč regiony?

Pro některé plány nabídek můžete poskytovat služby Watson Studio a služeb Watson Knowledge Catalog ve více oblastech služeb IBM Cloud . Nicméně vaše projekty, katalogy a data jsou specifické pro region, ve kterém byly uloženy a lze k nim přistupovat pouze z vašich služeb v této oblasti. Chcete-li zobrazit projekty, katalogy a data z této oblasti, musíte přepnout do svého regionu .

Jak provést upgrade?

Když jste připraveni provést upgrade některé ze služeb, které jste vytvořili v produktu Cloud Pak for Data as a Service, můžete provést upgrade, aniž byste ztratili jakoukoli svou práci nebo data.

Chcete-li provést upgrade služby, musíte být vlastníkem nebo administrátorem účtu IBM Cloud pro službu. Viz Upgrade produktu Cloud Pak for Data as a Service a služeb.

Jak mohu získat roli IAM Editor , takže mohu zajistit instance služeb?

Pokud se pokusíte poskytnout instanci služby, například službu Watson OpenScale , a vy můžete získat tuto chybovou zprávu:

Nemáte požadované oprávnění k vytvoření instance. Musíte mít přiřazenou roli IAM Editor nebo role Operátor nebo vyšší. Obraťte se na vlastníka účtu, aby aktualizoval váš přístup.

Chcete-li získat roli IAM Editor , postupujte takto:

 1. Vyhledejte svého vlastníka účtu IBM Cloud nebo administrátora.
 2. Požádejte o přiřazení role Editor IAM pro skupinu prostředků.

Jak mohu získat nejvíce běhového prostředí ze svého plánu produktu Watson Studio Lite?

Produkt Watson Studio Lite umožňuje 10 CUH měsíčně. Můžete maximalizovat svůj dostupný CUH nastavením vašich aktiv pro použití prostředí s nižšími sazbami CUH. Můžete například změnit prostředí notebooku. Chcete-li si prohlédnout dostupná prostředí a požadovanou hodnotu CUH, přejděte na stránku Katalog služeb pro produkt Watson Studio.

Jak mohu vyhledat svého vlastníka účtu IBM Cloud ?

Pokud máte podnikový účet nebo pracujete v prostředí IBM Cloud , které nevlastníte, můžete požádat vlastníka účtu, aby vám poskytl přístup k pracovnímu prostoru nebo jiné roli.

Chcete-li vyhledat vlastníka účtu IBM Cloud , postupujte takto:

 1. V navigační nabídce vyberte volbu Administrace > Přístup (IAM).
 2. Z nabídky avatara se ujistěte, že jste na správném účtu, nebo v případě potřeby přepínejte účty.
 3. Klepněte na volbu Uživateléa vyhledejte jméno uživatele, které má vedle sebe slovo owner .

Chcete-li porozumět rolím, přečtěte si téma Role pro produkt Cloud Pak for Data as a Service. Chcete-li určit vaše role, prohlédněte si téma Určete své role.

Cloud Pak for Data as a Service

Co je Cloud Pak for Data as a Service?

Cloud Pak for Data as a Service poskytuje jediné unifikované rozhraní pro sadu základních služeb IBM Cloud a související služby. Hlavní služby jsou Watson Studio, Watson Machine Learning, Watson OpenScale, Watson Knowledge Catalog, Watson Query, DataStage, Match 360, a Cognos Dashboard Embedded. Můžete přidat další služby pro ukládání dat nebo vývoj aplikací Watson .

Viz Přehled produktu Cloud Pak for Data as a Service.

Proč se název mého produktu změnil na Cloud Pak for Data as a Service?

Název vašeho produktu se změnil na Cloud Pak for Data as a Service , protože máte produkt Watson Studio, Watson Machine Learningnebo Watson Knowledge Catalog, plus další služby v katalogu služeb Cloud Pak for Data as a Service , jako např. DataStage. Vlastnosti, plány a náklady na služby se nezměnily.

Viz Vztahy mezi službami Watson Studio a službami Watson Knowledge Catalog a Cloud Pak for Data as a Service.

Jaký je rozdíl mezi produkty Watson Studio a Cloud Pak for Data as a Service?

Produkt Watson Studio je jediná služba, zatímco produkt Cloud Pak for Data as a Service je platformou pro sadu služeb, která zahrnuje produkt Watson Studio jako jednu ze svých základních služeb. Funkce produktu Watson Studio jsou v obou případech stejné.

Viz Přehled produktu Cloud Pak for Data as a Service.

Jaký je rozdíl mezi produkty Cloud Pak for Data 4.x a Cloud Pak for Data as a Service?

Cloud Pak for Data 4.x je software, který musíte instalovat a udržovat, zatímco produkt Cloud Pak for Data as a Service je sada služeb IBM Cloud , které jsou plně spravovány společností IBM. Produkt Cloud Pak for Data 4.x má plánovaná vydání a různé verze. Cloud Pak for Data as a Service se automaticky aktualizuje každý týden a nemá číslo verze.

Viz Rozdíly funkcí mezi implementacemi produktu Cloud Pak for Data.

Má produkt Cloud Pak for Data as a Service plán odběru?

Ano, Cloud Pak for Data as a Service má plán odběru. Viz Upgrade na účet odběru Cloud Pak for Data as a Service.

Jaká připojení provádí podporu Cloud Pak for Data as a Service ?

Cloud Pak for Data as a Service podporuje mnoho zdrojů dat. Viz Connectors.

Projekty

Kde mám začít nový projekt pro produkt Watson Studio?

Přihlaste se ke své domovské stránce na stránce Cloud Pak for Data as a Service . Klepněte na odkaz Vytvořit projekt .

Všechny vaše projekty uvidíte otevřením nabídky navigace a výběrem volby Zobrazit všechny projekty v sekci Projekty .

Podívejte se na video o vytvoření projektu , abyste viděli, jak vytvořit prázdný projekt a projekt ze souboru.

Proč nelze vytvořit projekt z exportovaného souboru projektu .zip?

Pokud se zobrazí chyba, která říká, že soubor .zip neobsahuje projekt, můžete se pokusit importovat soubor .zip z jiné platformy.

Projekt můžete importovat ze souboru ve vašem lokálním systému pouze v případě, že vámi vybraný soubor ZIP byl exportován z projektu Cloud Pak for Data as a Service jako komprimovaný soubor. Komprimovaný soubor, který byl exportován z projektu v produktu IBM Cloud Pak for Data, nelze importovat.

Viz Import projektu.

Jak mohu do svého projektu načíst velmi velké soubory?

Do svého projektu nelze načíst datové soubory větší než 5 GB. Pokud jsou vaše soubory větší, musíte použít rozhraní API Cloud Object Storage API a načíst data ve více částech. Viz příkazy curl pro práci s produktem Cloud Object Storage přímo v prostředí IBM Cloud.

Viz téma Přidání velkých objektů do úložiště Cloud Object Storageprojektu.

Jak lze zvolit, který nástroj použít?

Nástroj, který potřebujete, závisí na typu vašich dat, na tom, co chcete dělat s daty a jakou míru automatizace potřebujete. Chcete-li najít správný nástroj, přečtěte si téma Výběr nástroje.

IBM Cloud Object Storage

Co je uloženo v produktu IBM Cloud Object Storage pro pracovní prostory?

Když vytváříte projekt, prostor implementace nebo katalog, uvedete produkt IBM Cloud Object Storage a vytvoříte sektor, který je vyhrazen tomuto pracovnímu prostoru. Tyto typy objektů jsou uloženy v sektoru IBM Cloud Object Storage pro pracovní prostor:

 • Soubory pro datová aktiva, která jste nahráli do pracovního prostoru.
 • Soubory přidružené k aktivům spuštěnými v nástrojích, jako jsou například notebooky, panely dashboard a modely.
 • Metadata o aktivech, jako např. popis aktiva, značky a komentáře nebo recenze.

Je třeba upgradovat produkt IBM Cloud Object Storage , když přecházíte na vyšší verzi jiných služeb?

Musíte provést upgrade instance IBM Cloud Object Storage pouze tehdy, když dojde k nedostatku úložného prostoru. Ostatní služby mohou používat libovolný plán IBM Cloud Object Storage a můžete provést upgrade libovolné služby nebo služby IBM Cloud Object Storage nezávisle na sobě.

Proč nemohu přidat úložiště do existujícího projektu nebo se podívat na výběr IBM Cloud Object Storage v dialogovém okně Nový projekt?

Produkt IBM Cloud Object Storage vyžaduje další krok pro uživatele, kteří nemají administrativní oprávnění pro toto úložiště. Administrátor účtu musí povolit neadministrativním uživatelům, aby mohli vytvářet projekty.

Pokud máte oprávnění administrátora a nevidíte nejnovější produkt IBM Cloud Object Storage, zkuste to znovu později, protože ukládání do mezipaměti na straně serveru může způsobit prodlevu při vykreslování nejnovějších hodnot.

Watson Knowledge Catalog

Co je Watson Knowledge Catalog?

Watson Knowledge Catalog je cloudové úložiště metadat založené na cloudu, které vám umožňuje katalogizovat vaše znalostní a analytická aktiva, včetně strukturovaných a nestrukturovaných dat bez ohledu na to, kde se nacházejí, aby je bylo možné snadno zpřístupnit a použít k využití dat v oblasti vědy a vývoje dat. Pro vybrané zdrojové typy může produkt Watson Knowledge Catalog automaticky zjišťovat a registrovat data aktiv v poskytnutém připojení. Protože jsou aktiva přidána do katalogu, jsou automaticky indexována a klasifikována, což usnadňuje uživatelům, jako jsou např. datoví inženýři, vědci dat, správci dat a obchodní analytici, aby našli, chápali, sdíleli a využívali aktiva. Hledání a doporučení založená na technologii AI orientují uživatele na nejdůležitější aktiva v katalogu na základě porozumění vztahům mezi aktivy, způsobu použití těchto aktiv a sociálních spojení mezi uživateli.

Watson Knowledge Catalog také poskytuje inteligentní a robustní rámec regulace, který vám umožňuje definovat a vynutit data a zásady přístupu, abyste zajistili, že se správná data dostanou k těm správným lidem.

Prostřednictvím obchodních termínů produktu Watson Knowledge Catalogmohou uživatelé vytvořit společný obchodní slovník a přidružit je k vašim aktivům, zásadám a pravidlům, a poskytuje tak most mezi obchodní doménou a vašimi technickými aktivy.

Jaký je rozdíl mezi katalogem a projektem?

Katalog je místo, kde sdílíte aktiva v rámci celého podniku. Projekt je místem, kde pracujete s aktivy v menších týmech. Podnikový katalog může mít tisíce aktiv, které jsou sdíleny se stovkami uživatelů. Projekty jsou navrženy tak, aby tým spolupracujících spolupracovníků mohl pracovat s několika aktivy pro specifický cíl, jako je např. vývoj umělého modelu inteligence nebo příprava dat pomocí produktu Watson Studio.

Jaké zdroje dat a typy aktiv jsou podporovány?

Produkt Watson Knowledge Catalog podporuje více než 50 konektorů ke cloudu nebo k místním typům zdrojů dat. Viz Connectors.

Watson Knowledge Catalog podporuje také další typy aktiv, jako jsou strukturovaná data, nestrukturovaná data, modely a notebooky.

Jak lze do katalogu načítat velmi rozsáhlé soubory?

Do katalogu nemůžete načíst datové soubory větší než 5 GB z produktu Watson Knowledge Catalog. Chcete-li přidat soubor větší než 5 GB do katalogu, odešlete tento soubor do produktu IBM Cloud Object Storage a poté jej přidejte jako připojené datové aktivum.

Je třeba přesunout data do produktu Watson Knowledge Catalog?

Ne, můžete zachovat všechna data ve svých existujících úložištích nebo můžete odeslat lokální soubory do úložiště IBM Cloud Object Storage přidruženého ke katalogu. Volba je na tobě.

Produkt Watson Knowledge Catalog ukládá a spravuje pouze metadata vašich aktiv.

Jaký je maximální počet aktiv, která mohu mít v katalozích?

Počet aktiv, které můžete mít ve všech katalozích, závisí na vašem plánu:

 • Jednoduchý plán: 50 aktiv jiných než připojení a neomezená připojení aktiv
 • Standardní plán (od 02. května 2022): neomezená aktiva
 • Plán podnikového balíku (spouštění 02. května 2022): neomezená aktiva

Pokud jste zajistili plán před 02. květnem 2022, máte tyto limity:

 • Starší standardní plán: 500 aktiv
 • Starší podnikový plán: neomezená aktiva
 • Starší profesionální plán: neomezená aktiva

Viz Watson Knowledge Catalog -plány nabídek.

Poskytuje produkt Watson Knowledge Catalog služby zásad?

Produkt Watson Knowledge Catalog obsahuje automatizovaný prostředek pro vynucení zásad, který určuje výsledky založené na zásadách a provedené akci. Pomocí produktu Watson Knowledge Catalogmůžete nastavit své zásady v rámci systému a omezit přístup k datům na základě definovaných zásad.

Poskytuje produkt Watson Knowledge Catalog služby klasifikace?

U regulovaných katalogů vytvořených při vynucení pravidla ochrany dat produkt Watson Knowledge Catalog automaticky klasifikuje sloupce ve vašich relačních aktivech, když jsou přidány do katalogu. Více než 160 datových tříd pro sloupce jsou k dispozici, včetně jmen, e-mailů, poštovních adres, čísel kreditní karty, řidičských průkazů, vládních identifikačních čísel, data narození, demografických informací, čísla DUNS a dalších. U neřízených katalogů, které nevynucují pravidla ochrany dat, se uživatel může rozhodnout klasifikovat nebo profilovat relační datové aktivum, ale aktiva se automaticky neklasifikují. Katalogy také profilu nestrukturovaných datových aktiv. Viz Aktiva profilu.

Má produkt Watson Knowledge Catalog schopnosti wrangling dat?

Ano, funkce přípravy dat jsou k dispozici v části Data Refinery, která je součástí produktu Watson Knowledge Catalog. Data Refinery poskytuje bohatou sadu funkcí, které umožňují nejen objevit, očistit a transformovat vaše data pomocí vestavěných operací, ale zároveň se dodává s výkonnými profilováním a vizualizačními nástroji, jako jsou grafy a grafy, které vám pomohou interaktivně spolupracovat s daty a pochopit vaše data.

Zásady přístupu k datům a transformace, které jsou definovány v produktu Watson Knowledge Catalog , jsou také vynuceny v Data Refinery , aby se zajistilo, že citlivá data, která pochází z regulovaných katalogů, zůstanou chráněna.

Mohu nastavit skupiny přístupů pro lidi v různých liniích podnikání a rolí?

Skupiny přístupů můžete nastavit prostřednictvím svého účtu IBM Cloud v oblasti Identita a správa aktiv (IAM).

Po nastavení skupin přístupů na stránce Řízení přístupu katalogu můžete přidat skupinu přístupů tak, aby všichni členové skupiny přístupů měli přístup ke katalogu se stejnými oprávněními. Viz Přidat skupiny přístupů.

Používá produkt Watson Knowledge Catalog produkt Apache Atlas pro své úložiště metadat?

Produkt Watson Knowledge Catalog používá pro metadata vlastní lokální úložiště.

Watson Knowledge Catalog se spouští v nativním úložišti pro trvalé uložení v cloudu, které může splnit požadavky platformy na výkon, dobu provozu a rozšiřitelnost.

Při přidávání aktiv z katalogu nebo projektu nebo publikování aktiv z projektu do katalogu musí splňovat kritéria: projekt i katalog:

 • Musíte být členem stejného účtu Cloud Pak for Data as a Service v produktu IBM Cloud jako vlastník katalogu, nebo, pokud vaše společnost nastavuje federaci SAML na IBM Cloud, musíte být ve stejné společnosti jako vlastník katalogu.
 • Chcete-li do projektu přidat aktiva katalogu, musíte se rozhodnout omezit, kdo může být spolupracovníkem v projektu. Chcete-li publikovat aktiva do katalogu, nemusíte tento projekt omezovat.
 • Když vytváříte projekt, musíte zvolit produkt IBM Cloud Object Storage . Musíte mít vlastníka instance produktu IBM Cloud Object Storage nebo instanci IBM Cloud Object Storage , aby bylo možné povolit vytvoření projektu.

Na obrazovce katalogu se rozevírací nabídka pro cílový projekt při přidávání aktiv do projektu zobrazuje pouze projekty, které splňují všechna tato kritéria.

Když vytvořím pravidla ochrany dat, na které se budou vztahovat katalogy?

Pravidla ochrany dat jsou vymezena na účet IBM Cloud a budou vynuceny na aktivech ve všech regulovaných katalozích, které patří ke stejnému účtu IBM Cloud jako pravidla ochrany dat.

Mají pravidla ochrany dat vliv na data v externích zdrojích dat?

Ne, Watson Knowledge Catalog je katalog dat pro vyhledávání dat.

Pravidla ochrany dat ovlivňují pouze to, jak se data zobrazují v rámci katalogu. Pravidla pro ochranu dat neovlivňují přímo uživatele, kteří přistupují k externím zdrojům dat.

Proč nemohu přidávat zásady nebo jiné artefakty regulace?

Musíte mít speciální oprávnění k vytváření artefaktů regulace, jako např. zásady, obchodní podmínky, třídy dat, pravidla a referenční datové sady. Musíte být také členem kategorie s rolí, která poskytuje oprávnění k vytváření artefaktů v této kategorii. Viz Správa artefaktů regulace.

Zápisníky

Mohu nainstalovat knihovny nebo balíky pro použití v mých přenosných počítačích?

Můžete nainstalovat knihovny Python a balíky R pomocí notebooku a tyto knihovny a balíky budou k dispozici všem zápisům, které používají stejnou šablonu prostředí. Pokyny naleznete v tématu Import vlastních knihoven nebo knihoven jiných dodavatelů. Pokud při instalaci knihovny nebo balíku dojde k chybě týkající se chybějících závislostí operačního systému, obraťte se na středisko podpory společnosti IBM . Chcete-li zobrazit předinstalované knihovny a balíky a knihovny a balíky, které jste nainstalovali v rámci notebooku, spusťte příslušný příkaz:

 • Python!pip list
 • R: installed.packages()

Lze volat funkce definované v jednom přenosném počítači z jiného zápisníku?

Neexistuje způsob, jak volat jeden notebook z jiného notebooku na nástupišti. Avšak můžete vložit váš společný kód do knihovny mimo platformu a pak ji nainstalovat.

Mohu přidat libovolné rozšíření zápisníku?

Ne, nemůžete rozšířit možnosti zápisníku tím, že přidáte libovolné přípony jako přizpůsobení, protože všechny přípony notebooku musí být předinstalovány.

Jak lze získat přístup k datům ze souboru CSV v zápisníku?

Po načtení souboru CSV do úložiště objektů načtěte data klepnutím na ikonu Úseky kódu (Ikona Úseky kódu) v otevřeném zápisníku, klepnutím na volbu Číst data a výběrem souboru CSV z projektu. Poté klepněte na prázdnou buňku kódu v zápisníku a vložte vygenerovaný kód.

Jak lze získat přístup k datům z komprimovaného souboru v zápisníku?

Po načtení komprimovaného souboru do úložiště objektů získejte pověření souboru klepnutím na ikonu Úseky kódu (Ikona Úseky kódu) v otevřeném zápisníku, klepnutím na volbu Číst data a výběrem komprimovaného souboru z projektu. Poté klepněte na prázdnou buňku kódu v zápisníku a načtěte pověření do buňky. Případně můžete klepnutím zkopírovat pověření do schránky a vložit je do zápisníku.

Zabezpečení a spolehlivost

Jak zabezpečené je Cloud Pak for Data as a Service?

Platforma Cloud Pak for Data as a Service je velmi bezpečná a odolná. Viz Zabezpečení produktu Cloud Pak for Data as a Service.

Jsou moje data a notebook chráněny před sdílením mimo své spolupracovníky?

Data načtená do vašeho projektu a notebooky jsou zabezpečené. K vašim datům nebo poznámkám mohou přistupovat pouze spolupracovníci ve vašem projektu. Každý účet platformy se chová jako samostatný nájemce služeb Spark a služby IBM Cloud Object Storage . Nájemci nemohou přistoupit k datům jiného nájemce.

Chcete-li sdílet svůj zápisník s veřejnou službou, pak skryjte svá pověření pro datová služba v zápisníku. V případě jazyků Python a R zadejte následující syntaxi: # @hidden_cell

Nezapomeňte uložit notebook ihned poté, co zadáte syntaxi pro skrytí buněk s citlivými daty.

Pouze tehdy byste měli sdílet svou práci.

Musím si zazálohovat své zápisníky?

Číslo Vaše přenosné počítače jsou uloženy v produktu IBM Cloud Object Storage, což poskytuje odolnost proti výpadkům.

Sdílení a spolupráce

Jaké jsou důsledky sdílení zápisníku?

Když sdílíte notebook, permalink se nikdy nezmění. Váš zápisník může zobrazit libovolná osoba s odkazem. Chcete-li sdílení zápisníku ukončit, můžete jej zastavit zrušením zaškrtnutí políčka. Aktualizace nejsou automaticky sdíleny. Aktualizujete-li notebook, můžete synchronizovat sdílený notebook opětovným označením zaškrtávacího políčka pro jeho sdílení.

Jak mohu sdílet svou práci mimo produkt RStudio?

Jedním ze způsobů sdílení vaší práce mimo aplikaci RStudio je připojení k sdílenému úložišti GitHub , ze kterého můžete pracovat. Další informace naleznete v tomto příspěvku blogu .

Nejlepší metodou pro sdílení práce s členy projektu je však použití notebooků v projektu, který používá jádro R.

RStudio je skvělé prostředí pro tvorbu prototypů a pracuje individuálně na R projektech, ale ještě není integrováno s projekty.

Jak mohu sdílet svůj tok SPSS Modeler s jiným projektem?

Podle návrhu lze toky modeláře použít pouze v projektu, ve kterém je tok vytvořen nebo importován. Potřebujete-li použít tok modeláře v jiném projektu, musíte stáhnout tok z aktuálního projektu (zdrojový projekt) do svého lokálního prostředí a poté importovat tok do jiného projektu (cílového projektu).

IBM Watson Machine Learning

Jak lze spustit test AutoAI ?

Přejděte do části Vytvoření experimentu AutoAI z ukázkových dat a sledujte krátké video, abyste viděli, jak vytvořit a spustit test AutoAI , a pak postupujte podle výukového programu pro nastavení vlastního vzorku.

Co je k dispozici pro automatizovanou budovu modelu?

Grafický nástroj AutoAI automaticky analyzuje vaše data a generuje kandidátské modelové kanály, které jsou přizpůsobeny pro váš prediktivní problém modelování.  Tato modelová propojení se vytvářejí iterativně, když produkt AutoAI analyzuje datovou sadu a zjišťuje transformace dat, algoritmy a nastavení parametrů, které fungují nejlépe pro vaše nastavení problémů.  Výsledky se zobrazují na tabuli, zobrazující automaticky generované modelová propojení procesů ohodnocené podle cíle optimalizace problémů. Podrobnosti najdete v tématu PřehledAutoAI.

Jaké rámce a knihovny jsou podporovány pro modelové modely počítačů?

Pomocí produktu IBM Watson Machine Learningmůžete používat oblíbené nástroje, knihovny a struktury pro školení a implementace modelů se studiem počítače. Téma podporované rámce vypisuje podporované verze a funkce, stejně jako zamítnuté verze naplánovaných k ukončení.

Co je klíč rozhraní API?

Klíče rozhraní API umožňují snadné ověření při použití rozhraní CLI nebo rozhraní API, které lze použít v rámci více služeb. Klíče rozhraní API jsou považovány za důvěrné, protože se používají pro udělení přístupu. Zacházejte se všemi klíči rozhraní API jako heslo, protože kdokoli s vaším klíčem rozhraní API může ztělesňovat vaši službu.

Watson OpenScale

Co je Watson OpenScale

Produkt IBM Watson OpenScale sleduje a měří výsledky z vašich modelů AI a pomáhá zajistit, aby zůstávaly spravedliví, vysvětlitelné a vyhovující bez ohledu na to, kde byly vaše modely sestaveny nebo jsou spuštěny. Watson OpenScale také detekuje a pomáhá opravit přesnost posunu v době, kdy je model AI ve výrobě.

Jak cena produktu Watson OpenScale stojí?

Cenový plán Standard účtuje paušální poplatek za model, bez omezení počtu řádků zatížení, řádků zpětné vazby nebo transakcí pro vysvětlitelnost. Informace o den-k-datu jsou k dispozici v katalogu IBM Cloud.

Existuje bezplatná zkušební verze produktu Watson OpenScale?

Produkt Watson OpenScale nabízí bezplatný zkušební plán. Chcete-li se zaregistrovat, přečtěte si téma Webová stránka Watson OpenScale a klepněte na Začněte hned. Volný plán můžete použít, pokud chcete (s výhradou měsíčních limitů využití, které se aktualizují každý měsíc).

Je produkt Watson OpenScale dostupný v produktu IBM Cloud Pak for Data?

Watson OpenScale je jedna z zahrnutých služeb pro produkt IBM Cloud Pak for Data.

Jak lze převést sloupec predikce z datového typu integer na kategoriální datový typ?

Pro monitorování spravedlivosti umožňuje sloupec predikce pouze celočíselné číselné hodnoty i přesto, že popisek předpovědi je kategorický. Jak lze konfigurovat kategorickou funkci, která není celým číslem? Je vyžadována ruční konverze?

Data školení mohou mít popisky tříd, jako např. "Odepřený úvěr", "Poskytnutá půjčka". Hodnota předpovědi, kterou vrací koncový bod hodnocení IBM Watson Machine Learning , má hodnoty jako "0.0", "1.0". Koncový bod hodnocení má také nepovinný sloupec, který obsahuje textovou reprezentaci predikce. Například, pokud je prediction=1.0, sloupec predictionLabel může mít hodnotu "Loan Udations". Je-li takový sloupec dostupný, když nakonfigurujete příznivý a nepříznivý výsledek pro model, zadejte hodnoty řetězce "Loan Ucted" a "Loan Denied". Pokud takový sloupec není k dispozici, je třeba zadat celočíselné a dvojité hodnoty 1.0, 0.0 pro příznivé třídy a třídy bez příznivých odpovědí.

Produkt IBM Watson Machine Learning má koncept výstupního schématu, který definuje schéma výstupu koncového bodu IBM Watson Machine Learning a role pro různé sloupce. Role se používají k identifikaci, který sloupec obsahuje hodnotu předpovědi, který sloupec obsahuje pravděpodobnost předpovědi, a hodnotu popisku třídy atd. Výstupní schéma je automaticky nastaveno pro modely vytvořené pomocí tvůrce modelů. Lze ji nastavit také pomocí klienta IBM Watson Machine Learning Python . Uživatelé mohou použít výstupní schéma k definování sloupce, který obsahuje řetězcovou reprezentaci predikce. Nastavte modeling_role pro sloupec na 'dekóded-target'. Přečtěte si dokumentaci k zákazníkovi produktu IBM Watson Machine Learning Python. Hledejte "OUTPUT_DATA_SCHEMA", abyste porozuměli výstupnímu schématu a rozhraní API, které se má použít, je rozhraní API store_model, které jako parametr přijímá OUTPUT_DATA_SCHEMA.

Proč produkt Watson OpenScale potřebuje přístup k datům školení?

Musíte buď poskytnout přístup Watson OpenScale k školením dat, která jsou uložena v Db2 nebo IBM Cloud Object Storage, nebo musíte spustit zápisník, abyste měli přístup k datům školení.

Produkt Watson OpenScale potřebuje přístup k vašim datům školení z následujících důvodů:

 • Chcete-li generovat kontraktivní vysvětlení: Chcete-li vytvořit vysvětlení, je vyžadována přístupová práva k statistikám, jako je střední hodnota, směrodatná odchylka a odlišné hodnoty od údajů o školení.
 • Chcete-li zobrazit statistiku dat odborné přípravy: Chcete-li naplnit stránku podrobností o předpojatosti, musí produkt Watson OpenScale obsahovat data odborné přípravy, z nichž mají být generovány statistiky.
 • K vytvoření modelu detekce unášení: monitor Drift používá údaje o školení k vytvoření a kalibraci detekce unášených sítí.

V přístupu založeném na zápisníku se při konfiguraci implementace v produktu Watson OpenScaleočekává odeslání statistiky a dalších informací. Produkt Watson OpenScale již nemá přístup k datům školení mimo produkt Notebook, který je spuštěn ve vašem prostředí. Má přístup pouze k informacím odeslaným během konfigurace.

Co to znamená, když je skóre spravedlnosti větší než 100 procent?

V závislosti na konfiguraci spravedlnosti může vaše skóre spravedlnosti překročit 100 procent. To znamená, že vaše monitorovaná skupina má v porovnání s referenční skupinou relativně více "spravedlivých" výsledků. Technicky vzato to znamená, že model je nespravedlivý v opačném směru.

Jak lze modelovat zkreslení modelu pomocí produktu Watson OpenScale?

Funkce dedušení v produktu Watson OpenScale je podniková třída. Je robustní, rozšiřitelné a dokáže zpracovávat širokou škálu modelů. Debiování v produktu Watson OpenScale se skládá z dvoustupňového postupu: Learning Phase: Learning customer model behavior to understand when it acts in a biased manner.

Fáze aplikace: Určení, zda model zákazníka působí zkresleným způsobem na určitém datovém bodu a v případě potřeby i stanovení předpojatosti. Další informace naleznete v tématu Základní informace o způsobu zabránění debiování práce a Volby zrušení platnosti.

Je možné zkontrolovat zkreslení modelu na citlivých atributech, jako je rasa a sex, i když model není na nich vycvičen?

Ano. Nedávno produkt Watson OpenScale dodal průlomovou funkci nazvanou "Indirect Bias detection." Použijte jej k detekování, zda model vykazuje nepřímé zkreslení pro citlivé atributy, i když model není na těchto atributech vycvičen. Další informace najdete v tématu Základní informace o tom, jak debiasing funguje.

Je možné zmírnit zkreslení u regresních modelů?

Ano. Produkt Watson OpenScale můžete použít ke zmírnění zkreslení na regresních modelech. Pro použití této funkce není třeba žádná další konfigurace. Bias mitigation for regression models is done out-of-box when the model exhis bias.

Jaké jsou různé metody debiasing v systému Watson OpenScale?

Můžete použít jak aktivní debiasing, tak pasivní Debiasing pro debiasing. Další informace naleznete v tématu Volby zrušení platnosti.

Konfigurace modelu vyžaduje informace o umístění dat školení a volby jsou Cloud Object Storage a Db2. Pokud se data nacházejí v produktu Netezza, může produkt Watson OpenScale používat Netezza?

Použijte tento produkt Watson OpenScale Notebook ke čtení dat z produktu Netezza a vygenerování statistiky školení a také modelu detekce unášených sítí.

Proč produkt Watson OpenScale nevidí aktualizace, které byly v modelu provedeny?

Produkt Watson OpenScale pracuje na implementaci modelu, nikoli na modelu samotném. Je třeba vytvořit novou implementaci a poté nakonfigurovat tuto novou implementaci jako nový odběr v produktu Watson OpenScale. S tímto uspořádáním můžete porovnat dvě verze modelu.

Jaké jsou různé druhy rizik spojených s používáním modelu strojového učení?

Více druhů rizik, která jsou přidružena k modelům strojového učení, jako např. jakákoli změna vstupních dat, která je také známá jako Drift, může způsobit nepřesná rozhodnutí modelovým modelům, které ovlivňují obchodní předpovědi. Výcvikové údaje mohou být očištěny od zkreslení, ale běhová data mohou vyvolat zkreslené chování modelu.

Tradiční statistické modely jsou jednodušší interpretovat a vysvětlovat, ale neschopnost vysvětlit výsledek modelu strojového učení může představovat vážnou hrozbu pro použití modelu.

Další informace naleznete v tématu Správa modelu rizika .

Musím sledovat řídicí panel Watson OpenScale , aby se ujistil, že se moje modely chovají podle očekávání?

Ne, můžete nastavit e-mailové výstrahy pro implementace produkčního modelu v produktu Watson OpenScale. E-mailové výstrahy obdržíte vždy, když dojde k selhání testu vyhodnocení rizika, a pak můžete přijít a zkontrolovat problémy a řešit je.

V produktu Watson OpenScalese používají data pro výpočet metrik kvality?

Metriky kvality jsou vypočítány, které pro tato data používají ručně označená data zpětné vazby a monitorované odezvy implementace.

V produktu Watson OpenScalemůže být prahová hodnota nastavena pro metriku jinou než 'Oblast pod ROC' během konfigurace?

Ne, v současné době může být prahová hodnota nastavena pouze pro metriku 'Oblast pod ROC'.

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more