0 / 0
Wróć do wersji angielskiej dokumentacji
Plany oferty Watson Query
Plany oferty Watson Query

Plany oferty Watson Query

Plan wybrany dla programu Watson Query ma wpływ na funkcje i możliwości, których można użyć. Więcej informacji na ten temat zawiera strona Watson Query Tworzenie w katalogu.

W programie Watson Querymożna wybrać jeden z następujących planów:

  • Przedsiębiorstwo: Użyj tego planu, aby utworzyć dedykowaną i wysoce dostępną instancję Watson Query z elastycznym skalowaniem obliczeniowym. Węzły głowicy mają 8 vCPU i 32 GB pamięci RAM na węzeł. 4 procesory wirtualne na węzeł główny są przydzielane do zarządzania usługami i monitorowania i nie są uwzględniane w opłacie za użytkowanie. Węzły robocze mają 4 procesory vCPU i 32 GB pamięci RAM na węzeł. Usługa jest metrowana i wykorzystywana, gdy jest udostępniana, nawet jeśli nie jest wprowadzane żadne obciążenie.
  • Lite: Użyj tego planu, aby utworzyć instancję Watson Query dla jednego podmiotu użytkującego. Instancja Watson Query obejmuje jeden węzeł główny z 4 vCPU i 16 GB pamięci RAM oraz jeden węzeł roboczy z 4 vCPU i 16 GB pamięci RAM. Nie można korzystać z skalowania lub wysokiej dostępności, jednak wszystkie inne możliwości są dostępne do użycia. Instancje usług tracą ważność po upływie 30 dni i nie mogą zostać odnowione.

Dodatkowe informacje

Temat nadrzędny: Watson Query