0 / 0
Přejděte zpět na anglickou verzi dokumentace
Plány nabídek produktu Watson Query
Plány nabídek produktu Watson Query

Plány nabídek produktu Watson Query

Plán, který vyberete pro produkt Watson Query , má vliv na funkce a schopnosti, které můžete použít. Další informace naleznete na stránce Watson Query Vytvořit v katalogu.

V produktu Watson Querysi můžete vybrat jeden z následujících plánů:

  • Podnik: Tento plán použijte k vytvoření vyhrazeného a vysoce dostupného instance produktu Watson Query s flexibilním škálováním výpočetního výkonu. Uzly hlavy mají 8 vCPU a 32 GB RAM na uzel. 4 vCPU na řídicí uzel jsou alokovány pro správu a monitorování služeb a nejsou zahrnuta do poplatku za použití. Pracovní uzly mají 4 vCPU a 32 GB RAM na uzel. Služba je měněná a spotřebovávaná, když je zajišťována, i když není zadána žádná pracovní zátěž.
  • Lite: Použijte tento plán k vytvoření instance Watson Query pro jednoho klienta. Instance Watson Query zahrnuje jeden uzel hlavy se 4 vCPU a 16 GB RAM a jeden pracovní uzel se 4 vCPU a 16 GB RAM. Nelze využít škálování nebo vysoké dostupnosti, nicméně všechny ostatní schopnosti jsou k dispozici pro použití. Instance služby vyprší po 30 dnech a nelze je obnovit.

Další informace

Nadřízené téma: Watson Query