0 / 0
Go back to the English version of the documentation
IBM watsonx as a Service ve Cloud Pak for Data as a Service karşılaştırması

IBM watsonx as a Service ve Cloud Pak for Data as a Service karşılaştırması

IBM watsonx as a Service ve Cloud Pak for Data as a Service , benzer platform işlevlerine sahiptir ve birçok şekilde uyumludur. watsonx platformu, Cloud Pak for Data as a Servicetarafından sağlanan araçların ve hizmetlerin bir alt kümesini sağlar. Ancak, watsonx üzerinde watsonx.ai , Cloud Pak for Data as a Serviceüzerinde aynı araç kümesinden daha fazla işlev sağlar.

Aşağıdaki şekilde, watsonx ile Cloud Pak for Data as a Servicearasındaki benzerlikler ve farklılıklar özetlenmektedir.

Bu grafik, platformların nasıl örtüştüğünü ve her biri için benzersiz olan işlevleri gösterir. Benzerlikler ve farklılıklar, çevreleyen metinde açıklanmıştır.

Ortak platform işlevselliği

Aşağıdaki platform işlevselliği hem watsonx hem de Cloud Pak for Data as a Serviceiçin ortaktır:

 • Güvenlik, uyumluluk ve yalıtım
 • Çalışan iş yükleri için kaynakları hesapla
 • Platform genelinde varlıklar için genel arama
 • Platform genelinde bağlantı paylaşımı için Platform assets catalog
 • Çalışma alanları içinde rol tabanlı kullanıcı yönetimi
 • Hizmet eklemek için bir hizmet kataloğu
 • Yönetim menüsünden hesaplama kullanımını görüntüleyin
 • Uzak veri kaynaklarına bağlantılar
 • Kişisel ya da paylaşılan bağlantı kimlik bilgileri
 • Örnek varlıklar ve projeler

Hem watsonx hem de Cloud Pak for Data as a Serviceiçin kaydolursanız, platformlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bkz. Platformunuzun değiştirilmesi.

Her platformda hizmetler

Her iki platform da veri bilimi ve MLOps kullanım senaryoları için hizmet sağlar:

 • Watson Studio
 • Watson Machine Learning

Ancak, watsonx platformunda watsonx.ai için bu hizmetler, Cloud Pak for Data as a Serviceüzerinde bu hizmetlerde yer almayan temel modellerle ve üretken yapay zekayla çalışmaya ilişkin özellikleri içerir.

Cloud Pak for Data as a Service , aşağıdaki kullanım senaryoları için de hizmetler sağlar:

 • Veri bütünleştirme
 • Veri yönetişimi
 • Yapay zeka yönetişimi

Veri bilimi ve yapay zeka araçları

Her iki platform da ortak bir veri bilimi ve yapay zeka araçları kümesi sağlar. Ancak watsonxüzerinde, Bilgi İstemi Laboratuvarı aracıyla ya da dizüstü bilgisayarlarda bir Python kitaplığıyla temel model çıkarmayı da gerçekleştirebilirsiniz. Temel model kullanıma hazırlama ve Bilgi İstemi Laboratuvar aracı, Cloud Pak for Data as a Serviceüzerinde sağlanmaz.

Aşağıdaki tablo, her platformda hangi veri bilimi ve yapay zeka araçlarının mevcut olduğunu göstermektedir.

watsonx ve Cloud Pak for Data üzerindeki araçlar
Araç watsonxüzerinde mi? Cloud Pak for Dataüzerinde mi?
Bilgi İstemi Laboratuvarı
Synthetic Data Generator
Data Refinery
Görselleştirmeler
Jupyter not defterleri
Birleşik öğrenim
RStudio IDE
SPSS Modeler
Decision Optimization
AutoAI aracı
Watson Pipelines

Cloud Pak for Data as a Serviceiçin kaydolursanız, watsonx ' a erişebilir ve projelerinizi ve devreye alma alanlarınızı bir platformdan diğerine taşıyabilirsiniz. Bkz. Proje için platformun değiştirilmesi ve Devreye alma alanı için platformun değiştirilmesi.

Daha fazla bilgi

Üst konu: IBM watsonx.ai

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more