0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Obsługiwane przeglądarki

Obsługiwane przeglądarki

Obsługiwane przeglądarki WWW zapewniają najlepsze doświadczenie w pracy z produktem IBM watsonx.

Użyj najnowszych wersji tych przeglądarek WWW z produktem IBM watsonx:

  • Chrome
  • Microsoft Edge
  • Wskazówka dotycząca przeglądarki Mozilla Firefox
    w przeglądarce Firefox w systemie Mac: przewijanie w poziomie interfejsu użytkownika może być interpretowane przez system Mac jako próba szybkiego przewijania stron. Jeśli to zachowanie nie jest pożądane lub jeśli przeglądarka ulegnie awarii po tym, jak usługa poprosi o pozostanie na stronie, należy rozważyć wyłączenie gestu Przesuń palcem między stronami w opcji Starter > Preferencje systemu > trackpad > Więcej gestów.
  • Firefox ESR (więcej szczegółów można znaleźć w temacie Mozilla Firefox Extended Support Release)

Więcej inform.

Temat nadrzędny: Często zadawane pytania

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more