0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Podpora prohlížečů

Podpora prohlížečů

Podporované webové prohlížeče poskytují nejlepší zkušenosti s produktem Cloud Pak for Data as a Service.

Použijte nejnovější verze těchto webových browsers s Cloud Pak for Data as a Service:

  • Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
    Tip for Firefox na počítačích Mac: Vodorovné posouvání v uživatelském rozhraní může váš Mac interpretovat jako pokus o přejetí prstem mezi stránkami. Pokud je toto chování nežádoucí nebo pokud prohlížeč selže po výzvě služby k pobytu na stránce, zvažte možnost zakázání Přejet mezi stránkami gestem Příruční panel > Systémové předvolby > Trackpad > Další gesta.
  • Firefox ESR (další podrobnosti viz produkt Mozilla Firefox Extended Support Release).

Další informace

Nadřízené téma: Často kladené dotazy

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more