0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümü ' ne geri dönün.
Varlık tipleri ve özellikleri
Varlık tipleri ve özellikleri

Varlık tipleri ve özellikleri

Varlık , verilerle ilgili meta verileri, diğer bilgi tiplerini ya da işletim kodunu içeren bir öğedir. You work with assets throughout the Cloud Pak for Data platform, including the main workspaces: projects, catalogs, and deployment spaces.

Varlıkları anlamak için, farklı varlık tiplerini, özelliklerini ve bunları nerede bulabileceğini bilmeniz gerekir:

Varlıklara ilişkin çalışma alanları

Genel arama çubuğundan arama yaparak, işbirliği yapan olduğunuz çalışma alanlarından herhangi birinde herhangi bir varlık bulabilirsiniz. Bkz. Platform genelinde varlıklar aranıyor.

Varlıklarla yapabildiğiniz şey, varlık tipine ve çalışma alanı tipine bağlıdır.

Projeler Verilerle çalışmak için başkalarıyla işbirliği yapabilirsiniz. Örneğin, verileri hazırlayabilir, verileri çözümleyebilir ya da projelerde modeller oluşturabilirsiniz. Projelerdeki tüm varlık tiplerini oluşturabilir ve operasyonel varlıkları çalıştırabilirsiniz. Bkz. Projeler.

Kataloglar Kuruluşunuzla paylaşılacak varlıkları sakladığınız yer. Kataloglardaki varlıkları, onlarla çalışmak için projelere kopyalayabilir ya da projelerdeki varlıkları kataloğa yayımlayabilirsiniz. Bir katalogda tüm veri varlıklarının ve bazı tip işlem varlıklarının tüm türlerini yayınlayabilirsiniz. Varlık meta verilerini bir katalogda düzenleyebilirsiniz, ancak operasyonel varlıkları çalıştıramazsınız. Bkz. Kataloglar.

Konuşlandırma alanları Modellerin ya da diğer varlıkların üretimde dağıtıldığı yer. Yerleştirilebilir varlıkları projelerden konuşlandırma alanlarına kopyalıyor ve sonra bu varlıklardan konuşlandırmalar yaratabilirsiniz. Bkz. Konuşlandırma alanları.

Data virtualization Bir ya da daha çok çizelgeyi birleştirerek ya da bölümleyerek sanal tablolar oluşturmanızı sağlar. Sanal tabloları bir katalogda veri varlıkları olarak yayınlayabilirsiniz. Bkz. Veri sanallaştırama.

Veri varlıkları

Veri varlıkları, verilere nasıl erişileceği de dahil olmak üzere veriler hakkında meta veri içerir.

Veri varlıklarının nasıl yaratılacağı, verilerinizin nerede olduğuna bağlıdır:

  • Verileriniz bir dosyada yer alıyorsa, dosyayı yerel sisteminizden bir projeye, kataloğa ya da konuşlandırma alanına yükleyebilirsiniz.
  • Verileriniz uzak bir veri kaynağıysa, önce o veri kaynağına olan bağlantıyı tanımlayan bir bağlantı varlığı yaratın. Daha sonra, bağlantıyı, yolu ya da diğer yapıyı ve verileri içeren tabloyu ya da dosyayı seçerek bir veri varlığı yaratasınız. Bu veri varlığı tipine bağlı veri varlığıadı verilir.

The following graphic illustrates how data assets from files point to uploaded files in IBM Cloud and connected data assets require a connection asset and point to data in a remote data source.

Bu grafik, dosya noktasından karşıya yüklenen dosyalara ve bağlı veri varlıklarına ait veri varlıklarının bir bağlantı varlığı gerektirdiğini ve uzak bir veri kaynağındaki verileri işaret ettiğini gösterir.

Bir dosyadan veri varlığı Bir dosyadan veri varlığı, yerel sisteminizden karşıya yüklediğiniz bir dosyaya işaret eder. Dosya, proje, katalog ya da konuşlandırma alanıyla ilişkili IBM Cloud Object Storage eşgörünümündeki nesne deposu taşıyıcısında saklanır. Dosyanın içeriği yapısal veriler, yapılandırılmamış metin verileri, resimler ve diğer veri tipleriyle olabilir. Herhangi bir biçimdeki dosyayla bir veri varlığı yaratabilirsiniz. Ancak, CSV dosyaları üzerinde diğer dosya tiplerinden daha fazla işlem yapabilirsiniz.

Bağlı veri varlığı Bağlı bir veri varlığı, uzak veri kaynağına bir bağlantıyla erişilen bir çizelgeyi, dosyayı ya da klasörü işaret eder. Bağlantı, bağlı veri varlığıyla ilişkili bağlantı varlığında tanımlanır. Bağlı bir veri varlığına eriştiğinizde, veriler dinamik olarak veri kaynağından alınır.

Bir klasör veri varlığı , bağlı bir veri varlığının özel bir vatanıdır. Bu, IBM Cloud Object Storageiçindeki bir klasörü işaret eder. Klasör yolunu ve IBM Cloud Object Storage bağlantı varlığını belirterek bir klasör veri varlığı yaratasınız. Yolu, klasör veri varlığıyla paylaşan dosyaları ve alt klasörleri görüntüleyebilirsiniz. Klasör veri varlığı içinde görüntüleyebileceğiniz dosyalar, kendileri veri varlıkları değildir. Örneğin, sürekli olarak güncellenen haber özet akışlarını içeren bir yol için bir klasör veri varlığı yaratabilirsiniz.

Bağlantı varlığı Bir bağlantı varlığı, bir veri varlığı tipi olarak kabul edilir. Bir veri kaynağına bağlantı yaratmak için gereken bilgileri içerir. Kullanılacak bağlantı varlığına erişimi olan tüm kullanıcılar için paylaşılan kimlik bilgilerini sağlamayı seçebilir ya da her bir kullanıcının bağlantıyı kullandıklarında kimlik bilgilerini girmesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Projeler ve kataloglar, hem IBM hem de üçüncü kişi veri kaynakları için birçok bağlantı tipini destekler.

Projeye veri ekleme, Bir kataloğa varlık eklemeve Veri varlıklarını konuşlandırma alanına eklemebaşlıklı konuya bakın.

Operasyonel varlıklar

Operasyonel varlıklar, verileri hazırlayan araçları kullanarak, verileri çözümleyen ya da model oluşturma yoluyla projelerdeki verilerle nasıl çalışabildiğinizi içerir. Projelerdeki araçlar ile operasyonel varlıklar oluşturursun. Örneğin, Jupyter dizüstü bilgisayarı, verileri çözümlemek için not defteri düzenleyicisi aracıyla oluşturabileceğiniz bir operasyonel varlıktır.

Operasyonel varlıkların çalıştırılması

Operasyonel varlıkları çalıştırdığınızda bilgi işlem kaynaklarını kullanıyorsunuz. Bilgi işlem kaynakları kapasite birim saat (CH) cinsinden ölçülür ve izlenir. Hizmetlerinizin planlarına bağlı olarak, aylık sınırlı bir CU/ay miktarına sahip olabilir ya da aylık bir küme tutarını aştığınızda ek ücretlere de sahip olabilirsiniz.

Birçok operasyonel varlık için, kullanılacak bilgi işlem ortamı yapılandırması seçeneğiniz vardır. Genellikle daha büyük ve daha hızlı ortam yapılandırmaları bilgi işlem kaynaklarını daha hızlı tüketir. Bkz. Ortamlar.

Ne zaman bir operasyonel varlık çalıştırsan, bu bir iş olarak kabul edilir. İşleri izleyebilir ve zamanlayabilirsiniz. Bkz. İşler.

Operasyonel varlıkların tipleri

Birçok operasyonel varlık çekirdek hizmetler tarafından sağlanır. Ancak, bazı operasyonel varlıklar diğer hizmetler gerektirir.

Bu tip operasyonel varlıkları ek hizmetler olmadan da oluşturabilirsiniz:

Bu operasyonel varlıklar, diğer hizmetleri gerektirir. Her bir hizmeti, gereken ilk varlığı oluştururken yetkilendirebilirsiniz:

  • DataStage akışları , DataStage aracı ile veri dönüştürme işleri oluşturmak için. DataStage hizmetini gerektirir.
  • Gösterge Panoları , Gösterge Panosu düzenleyicisinde kodu olmayan verileri görselleştirmek için. Cognos Dashboards hizmetini gerektirir.
  • Veri kalitesi analizi gerçekleştirmek içinveri kalitesi kuralları . DataStage hizmetini gerektirir.

Watson Knowledge Catalog hizmetini Watson Studioolmadan aldıysanız, Data Refinery akışları, meta veri içe aktarma varlıkları ve meta veri zenginleştirme varlıkları oluşturabilirsiniz.

Yapılandırma varlıkları

Yapılandırma varlıkları, diğer varlıkları ya da işleri yapılandırmak için projelerdeki yeniden kullanılabilir şablonlardır.

DataStage hizmetiyle, bu tip yapılandırma varlıkları yaratabilirsiniz:

  • DataStage alt akışları to collect a set of stages and connectors to reuse in DataStage flows.
  • Veri tanımlamaları to specify the column metadata of a data asset to reuse in DataStage flow jobs.
  • İşlerde yeniden kullanılmak üzere belirtilen değerlerle birden çok iş parametresini toplamak içinParametre kümeleri .

Veri kalitesi kuralları oluşturmak için veri kalitesi tanımlamaları yaratabilirsiniz.

Tanımlayıcı varlıklar

Tanımlayıcı varlıklar, dış araçlarda ve veri dönüşümlerinde yönetilen iş raporlarının ya da veri modellerinin yapısını açıklar.

Cobol telif kitapları

Cobol copybook yayınları, bir COBOL programının veri yapısını açıklar. Meta veri zenginleştirme yoluyla zenginleştirilmiş ya da veri rafinerisinde kullanılan profiller profiline açılamaz.

Varlık özellikleri, meta veriler ve ilişkiler

Tüm varlıklar, her yerde görünen ortak meta verilere sahiptir. Diğer varlık özellikleri, varlık tipine ve varlığın bulunduğu yere göre değişir.

Ortak Özellikler

Tüm varlıklar, projelerde, kataloglarda ve konuşlandırma alanlarında görünür ve düzenlenebilir olan ortak özelliklere sahiptir.

Ad 100 karaktere kadar karakter içerebilir. Çok baytlı karakterleri destekler. Boş bırakılamaz, Unicode denetim karakterleri içeremez ya da yalnızca boşluk karakterlerini içeremez. Varlık adlarının bir proje ya da konuşlandırma alanı içinde benzersiz olması gerekmez. Bir katalogda varlık adlarının benzersiz olması gerekip gerekmediği, katalog için yinelenen işleme yöntemine bağlı olarak değişir.

Açıklama İsteğe bağlı. En çok 245 karakter içerebilir, boş alanlar da dahil değildir. Çok baytlı karakterleri ve metin bağlantılarını destekler.

Otomatik olarak üretilen ya da saptanan meta veriler, varlık tipine (örneğin, eklendiği tarih, boyut, yaratılan, son düzenleyici, son değiştirme, zamanlanan, paylaşılan, dil, model tipi ve durum gibi) bağlı olarak diğer bilgileri içerebilir.

Bazı varlık tipleri, varlığı aramayı kolaylaştıran, yönetilmeyen meta veriler olan etiketlere sahip olabilir. Etiketler yalnızca boşluk, harf, çok baytlı karakterler, sayılar, altçizgi, tire, ve @ ve @ simgelerini içerebilir. Yönetici ya da düzenleyici rolüne sahip proje, katalog ya da konuşlandırma alanı işbirlikçileri, etiketler oluşturabilir ve bunları varlıklara ekleyebilirler.

Varlıklar için ek bilgi

Varlıkların daha fazla özelliği, ilişkileri ve meta verileri olabilir.

Varlık gizliliği Varsayılan olarak genel olarak genel olarak ayarlanır. Bu ayar, özel olarak ayarlandığında bir katalogdaki bir varlıkla erişimi kısıtlayabilir. Yalnızca varlığın sahibi ve üyeleri özel varlıkları görüntüleyebilir ve kullanabilir.

Varlık sahibi ve varlık üyeleri Varsayılan değer olarak, varlık sahibi, varlığı kataloğa ekleyen kullanıcıdır. Varlık üyeleri, özel olarak işaretlendiğinde varlığı görüntüleyebilir ve kullanabilir.

Yönetişim yapıtları Otomatik olarak, varlık sahibi tarafından ya da veri i̇steğiyle atanabilir. Yönetişim yapıtları, varlıklara meta veri ve ilişkiler ekleyebilir ya da veri varlıklarındaki hassas verileri maskeleyebilir. Genel olarak, bu bilgiler kataloglarda kullanılabilir. Bazı varlık tipleri için bu bilgiler projelerde de kullanılabilir.

Özel özellikler İsteğe bağlı. Özel özellikler, katalogdaki varlığın Genel Bakış sekmesinin Ayrıntılar bölümünde gösterilir. Varlıklar için özel özellikler oluşturabilirsiniz. Bkz. Özel özellikler ve sözlük yapay nesneleri ve katalog varlıkları ilişkileri.

İlişkiler İsteğe bağlıdır. Aynı çalışma alanında ya da farklı çalışma alanlarında varlıklar arasında olabilir. Örneğin, bir katalogdaki bir varlık ile projeden bir varlık arasında bir ilişki ekleyebilirsiniz. Yöneticiler varlıklar için özel ilişkiler oluşturabilirler. Bkz. Varlık ilişkileri ekleme.

Varlık önizlemesi Bir varlığın önizlemesi . Önizlemede gördüğünüz içerik, varlık, dosya ya da veri tipine bağlıdır.

Incelemeler ve derecelendirmeler Tüm katalog işbirlikçileri varlıkları derecelendirebilir ve gözden geçirebilir.

Veri varlıkları için ek bilgi

Veri varlıklarındaki verilerin biçimine bağlı olarak, varlığı açtığınızda daha fazla bilgi görüntüleyebilirsiniz.

Verilerin yolu Veriye erişmek için gereken bilgiler. Veritabanındaki bir çizelgeye ilişkin bağlı bir veri varlığı, veritabanına, şemaya ya da diğer yol bilgilerine ve çizelge adına ilişkin bağlantı varlığıyla ilgili bir başvuruya sahiptir. Karşıya yükleme dosyasına ilişkin bir veri varlığı, proje, katalog ya da konuşlandırma alanına ilişkin nesne depolama kapsayıcısındaki dosya konumuna bir başvuru içerir.

Dosya biçimi Bir dosyanın MIME tipi. Otomatik olarak algılanır.

Veri profili Verileri, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri kaynaklarının yanı sıra CSV, TSV, Avro, Parquet, Microsoft Word, Microsoft Excel (bir çalışma kitabındaki ilk sayfa), PDF, metin ve HTML dosyaları için verilerin tanıtımı .

Etkinlikler Projelerde varlık üzerinde gerçekleştirilen etkinlikler geçmişi ve catalogs.Whether etkinlikleri, Watson Knowledge Catalog offering plan' ınıza bağlıdır.

Ek bilgi

Üst konu: IBM Cloud Pak for Data as a Service' a Genel Bakış