0 / 0
Wróć do wersji angielskiej dokumentacji
Ułatwienia dostępu w treści i dokumentacji produktu Cloud Pak for Data as a Service
Ułatwienia dostępu w treści i dokumentacji produktu Cloud Pak for Data as a Service

Ułatwienia dostępu w treści i dokumentacji produktu Cloud Pak for Data as a Service

IBM zobowiązuje się do oferowania funkcji ułatwień dostępu. Funkcje ułatwień dostępu, które są zgodne z wytycznymi dotyczącymi zgodności, są zawarte w treści i dokumentacji IBM Watson , aby umożliwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. Części interfejsu użytkownika produktu Cloud Pak for Data as a Service są dostępne, ale nie w całości. Tylko dokumentacja jest zgodna z podzbiorem części całego produktu.

Cloud Pak for Data as a Service korzysta z najnowszego standardu W3C Standard WAI-ARIA 1.0 w celu zapewnienia zgodności ze standardem United States Access Board Section 508 Standards, oraz Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Dokumentacja elektroniczna produktu Cloud Pak for Data as a Service jest dostępna pod kątem ułatwień dostępu. Ułatwienia dostępu umożliwiają korzystanie z technologii informatycznej użytkownikom, którzy są niepełnosprawni (np. niepełnosprawni ruchowo lub niedowidzani). Dokumentacja jest udostępniana w formacie HTML, dzięki czemu jest łatwo dostępna za pośrednictwem technologii wspomagających. Dzięki ułatwieniach dostępu w produkcie Cloud Pak for Data as a Servicemożna wykonywać następujące czynności:

  • Korzystać z lektorów ekranowych i cyfrowych syntezatorów mowy odczytujących tekst wyświetlany na ekranie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wykorzystania technik wspomagających do obsługi danych w formacie HTML należy zapoznać się z dokumentacją odpowiedniego produktu.
  • Korzystać z narzędzi do powiększania tekstu wyświetlanego na ekranie.
  • Obsługa funkcji specjalnych lub równoważnych z użyciem samej klawiatury.

Więcej informacji na temat zobowiązania IBM dotyczącego ułatwień dostępu można znaleźć w serwisie IBM Accessibility.

Usługa dla urządzeń TTY

Obok standardowego stanowiska pomocy IBM i serwisów WWW wsparcia firma IBM udostępnia usługę telefoniczną obsługującą urządzenia TTY przeznaczoną dla osób głuchych i niedosłyszących, które chcą korzystać z usług sprzedaży i wsparcia:

800-IBM-3383 (800-426-3383) w Ameryce Północnej

Informacje dodatkowe o interfejsie

Interfejsy użytkownika Cloud Pak for Data as a Service nie zawierają treści, które migają 2-55 razy na sekundę.

Interfejsy użytkownika WWW Cloud Pak for Data as a Service polegają na kaskadowych arkuszach stylów w celu poprawnego wyświetlania treści oraz w celu udostępnienia użytecznych doświadczeń. Użytkownicy niedowidzący mogą dostosować ustawienia wyświetlania systemu operacyjnego i korzystać z takich ustawień jak tryb dużego kontrastu. Możliwe jest kontrolowanie wielkości czcionki w ustawieniach urządzenia albo przeglądarki WWW.

Temat nadrzędny: Cloud Pak for Data as a Service