0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Funkce usnadnění přístupu v obsahu Cloud Pak for Data as a Service a dokumentace

Funkce usnadnění přístupu v obsahu Cloud Pak for Data as a Service a dokumentace

Usnadnění přístupu je pro společnost IBM závazkem. Funkce usnadnění přístupu, které odpovídají pokynům pro dodržování předpisů, jsou zahrnuty v obsahu a dokumentaci produktu Cloud Pak for Data as a Service a ve prospěch uživatelů se zdravotním postižením. Části uživatelského rozhraní produktu Cloud Pak for Data as a Service jsou přístupné, ale ne zcela. Pouze dokumentace je vyhovující, s podmnožinou částí celkového produktu.

Dokumentace k produktu Cloud Pak for Data as a Service používá nejnovější standard W3C Standard, WAI-ARIA 1.0 k zajištění shody se standardem United States Access Board Section 508 Standardsa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Online dokumentace k produktu Cloud Pak for Data as a Service je povolena pro usnadnění přístupu. Funkce usnadnění přístupu pomáhají uživatelům s postižením, například s omezenou pohyblivostí nebo poruchou zraku, úspěšně využívat produkty informačních technologií. Documentation je poskytována v HTML, aby byl snadno přístupný prostřednictvím podpůrné technologie. S funkcemi usnadnění přístupu Cloud Pak for Data as a Servicemůžete provádět následující úlohy:

  • Použití softwaru pro čtení obrazovky a digitálního syntetizátoru řeči, které umožňují poslech informací zobrazených na obrazovce. Podrobné informace týkající se použití asistenčních technologií pro informace ve formátu HTML lze najít v dokumentaci k produktu.
  • Zvětšení informací na obrazovce pomocí softwarové lupy.
  • Ovládání určitých funkcí (nebo funkcí jim podobných) pouze pomocí klávesnice

Další informace o závazku společnosti IBM týkajícím se usnadnění přístupu naleznete na webu IBM Accessibility.

Služba TTY

Kromě standardního střediska podpory IBM a webu podpory zřídila společnost IBM i telefonickou službu TTY, kterou mohou používat neslyšící a hůře slyšící zákazníci pro přístup ke službám prodeje a podpory:

800-IBM-3383 (800-426-3383) v rámci Severní Ameriky

Další informace o rozhraních

Uživatelská rozhraní Cloud Pak for Data as a Service nemají obsah, který bliká 2-55krát za sekundu.

Webová uživatelská rozhraní Cloud Pak for Data as a Service spoléhají na šablony stylů CSS k řádnému vykreslení obsahu a k poskytnutí použitelné zkušenosti. Máte-li horší zrak, můžete nastavit příslušná zobrazení operačního systému a používat nastavení, jako je například režim s vysokým kontrastem. Velikost písma lze určovat prostřednictvím nastavení zařízení nebo webového prohlížeče.

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more