0 / 0
Wróć do wersji angielskiej dokumentacji
Usługi i integracje
Usługi i integracje

Usługi i integracje

Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności Cloud Pak for Data as a Service, Watson Studioi Watson Knowledge Catalog z innymi usługami i integracjami.

  • Udostępnij instancje usług z katalogu usług. Dodaj instancje usługi do konta IBM Cloud , aby dodać funkcjonalność do platformy. Aby udostępnić instancje usług, użytkownik musi być właścicielem lub mieć przypisaną rolę Administrator lub Edytujący w ramach konta IBM Cloud dla Cloud Pak for Data as a Service .

  • Zintegruj z innymi platformami w chmurze. Zezwól użytkownikom na łatwe tworzenie połączeń ze źródłami danych na tych platformach chmurowych. Użytkownik musi mieć wymagane role lub uprawnienia na innych kontach platformy przetwarzania w chmurze.

  • Wyświetl regionalne dostępność i ograniczenia. Uzyskaj informacje o tym, gdzie usługi są dostępne według regionu.

  • Aby zintegrować się ze źródłami danych, można utworzyć wiele typów połączeń , aby pracować z szeroką gamą źródeł danych. Aby utworzyć bezpieczne połączenia dla źródeł danych, które nie zostały udostępnione do sieci Internet, należy zapoznać się z seksacją Zabezpieczanie połączeń .