0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Usługi i integracje

Usługi i integracje

Funkcjonalność platformy można rozszerzyć, udostępniając inne usługi i integrując się z innymi platformami chmurowych.

  • Udostępnij instancje usług z katalogu usług. Dodaj instancje usługi do konta IBM Cloud , aby dodać funkcjonalność do platformy. Aby udostępnić instancje usług, użytkownik musi być właścicielem lub mieć przypisaną rolę Administrator lub Edytujący w ramach konta IBM Cloud dla Cloud Pak for Data as a Service .

  • Zintegruj z innymi platformami w chmurze. Zezwól użytkownikom na łatwe tworzenie połączeń ze źródłami danych na tych platformach chmurowych. Użytkownik musi mieć wymagane role lub uprawnienia na innych kontach platformy przetwarzania w chmurze.

  • Wyświetl regionalne dostępność i ograniczenia. Uzyskaj informacje o tym, gdzie usługi są dostępne według regionu.

  • Aby zintegrować się ze źródłami danych, można utworzyć wiele typów połączeń , aby pracować z szeroką gamą źródeł danych. Aby utworzyć bezpieczne połączenia dla źródeł danych, które nie zostały udostępnione do sieci Internet, należy zapoznać się z seksacją Zabezpieczanie połączeń .

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej