0 / 0
Přejít zpět na anglickou verzi dokumentace
Integrace s platformou Google Cloud

Integrace s platformou Google Cloud

Můžete nakonfigurovat integraci s platformou Google Cloud (GCP), chcete-li uživatelům produktu IBM watsonx umožnit přístup ke zdrojům dat z GCP. Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte správná oprávnění.

Poté, co nakonfigurujete integraci, uvidíte ji v části Instance služeb. Například uvidíte novou kartu GCP , která vypíše vaše datové sady BigQuery a sektory úložiště.

Chcete-li nakonfigurovat integraci s GCP, postupujte takto:

  1. Přihlaste se k platformě Google Cloud na adrese https://console.cloud.google.com.

  2. Přejděte na volbu IAM & Admin > Servisní účty.

  3. Otevřete projekt a klepněte na volbu CREATE SERVICE ACCOUNT.1. Zadejte název a popis nového servisního účtu a klepněte na tlačítko CREATE. Podle potřeby zadejte další volby a klepněte na volbu DONE.1. Klepněte na nabídku akcí vedle instance služby a vyberte volbu Vytvořit klíč. Pro typ klíče vyberte JSON a pak klepněte na tlačítko CREATE. Soubor s klíči JSON bude stažen do vašeho počítače.

    Důležité: Zapište ID klíče a tajný klíč a uložte je do sStore souboru s klíči v zabezpečeném umístění.

  4. V produktu IBM watsonxpod volbou Administrátor > integrace cloudupřejděte na kartu GCP , povolte integraci a poté vložte obsah ze souboru s klíči JSON do textového pole. Budou uloženy pouze určité vlastnosti z JSON a vlastnost private_key bude zašifrována.

  5. Přejděte zpět na platformu Google Cloud a upravte servisní účet, který jste vytvořili dříve. Přidejte následující role:

  6. Potvrďte, že můžete vidět své služby GCP. V hlavní nabídce vyberte volbu Administrace > Služby > Instance služeb. Klepnutím na kartu GCP zobrazíte tyto služby, například datové sady BigQuery a sektory úložiště.

Nyní mohou uživatelé, kteří mají pověření ke službám GCP, vytvářet připojení k nim výběrem na stránce Přidat připojení . Pak mohou přistupovat k datům z těchto připojení vytvořením připojených datových aktiv.

Další kroky

Nadřízené téma:

Generaliztive AI vyhledávání a odpověď
Tyto odpovědi jsou generovány rozsáhlým jazykovým modelem v souboru watsonx.ai na základě obsahu z dokumentace produktu. Další informace