0 / 0
Přejděte zpět na anglickou verzi dokumentace
Vytvoření a správa služeb IBM Cloud
Vytvoření a správa služeb IBM Cloud

Vytvoření a správa služeb IBM Cloud

Z katalogu služeb můžete vytvořit instance služeb IBM Cloud v produktu Cloud Pak for Data as a Service .

Chcete-li zobrazit katalog služeb a vytvořit instance služby, vyberte v hlavní nabídce volbu Služby > Katalog služeb . Popis jednotlivých služeb najdete v tématu Služby.

Existující služby si můžete prohlédnout a spravovat tak, že z hlavní nabídky vyberete volbu Služby > Instance služby . Můžete filtrovat, které služby jsou zobrazeny podle skupiny prostředků, organizace a regionu.

Vytvoření služby

Musíte mít roli Administrátor nebo Editor na účtu IBM Cloud pro produkt Cloud Pak for Data as a Service.

Chcete-li vytvořit službu:

  1. Přihlaste se do produktu Cloud Pak for Data as a Service.
  2. Vyberte položku Služby > Katalog služeb z hlavní nabídky.
  3. Klepněte na službu, kterou chcete vytvořit.
  4. Zadejte region služby IBM Cloud .
  5. Vyberte plán.
  6. V případě potřeby vyberte skupinu prostředků nebo organizaci.
  7. Klepněte na volbu Vytvořit.

Správa služeb

Musíte mít role Administrátor nebo Editor na účtu IBM Cloud pro danou službu.

Chcete-li spravovat službu:

  1. Z hlavní nabídky vyberte volbu Služby > Instance služby .
  2. Klepněte na nabídku Akce vedle názvu služby a vyberte volbu Spravovat v produktu IBM Cloud. Stránka služby v produktu IBM Cloud se otevře na samostatné kartě prohlížeče.
  3. Chcete-li změnit cenové plány, vyberte volbu Plán a zvolte požadovaný plán.

Další krok

Chcete-li použít nástroje nebo rozhraní API ze služby v projektu, musíte přidružit tuto službu k projektu.

Nadřízené téma: SlužbyIBM Cloud