0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Watson Studio na platformie IBM watsonx

Watson Studio na platformie IBM watsonx

Opis

Watson Studio jest częścią produktu IBM® watsonx.ai. Produkt Watson Studio udostępnia zespołowi środowisko i narzędzia umożliwiające wspólne rozwiązywanie problemów biznesowych. Można wybrać narzędzia potrzebne do analizowania i wizualizacji danych, do czyszczenia i kształtowania danych, do eksperymentowania z modelami podpowiadającymi lub do tworzenia i trenowania modeli uczenia maszynowego.
Watson Studio udostępnia następujące narzędzia:
  • Data Refinery: przygotuj i zwizualizuj dane.
  • Szybkie laboratorium: Eksperyment z podpowiadającymi się modelami fundamentów.
  • Edytor notatników Jupyter: notatniki Jupyter w języku Python lub R.
  • SPSS® Modeler: Zautomatyzuj przepływ danych przez model za pomocą algorytmów SPSS .
  • Decision Optimization Model Builder: optymalizacja rozwiązywania scenariuszy problemów biznesowych.
  • Nauka stowarzyszona: trenowanie modeli na zdalnych stronach bez współużytkowania danych.
  • RStudio®: notatniki Code Jupyter w języku R.
  • Potoki: automatyzacja kompleksowych przepływów danych lub modeli.
  • Generator danych syntetycznych: generowanie danych tabelarycznych do użycia w modelach uczących.

Szybkie odsyłacze

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej