0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Watson Machine Learning w serwisie IBM watsonx

Watson Machine Learning w serwisie IBM watsonx

Produkt Watson Machine Learning jest częścią produktu IBM® watsonx.ai. Produkt Watson Machine Learning udostępnia pełny zakres narzędzi dla zespołu do budowania, szkolenia i wdrażania modeli Machine Learning . Użytkownik może wybrać narzędzie z poziomem automatyzacji lub autonomią, które odpowiada Twoim potrzebom.
Produkt Watson Machine Learning udostępnia następujące narzędzia:
  • Program budujący eksperymenty AutoAI służy do automatycznego przetwarzania ustrukturyzowanych danych w celu wygenerowania rurociągów kandydujących do modelu. Najlepiej wykonujące się rurociągi mogą być zapisywane jako model uczenia maszynowego i rozmieszczone w celu oceny.
  • Obszary wdrażania umożliwiają wyświetlanie wdrożeń modelu i zarządzanie nimi.
  • Narzędzia służące do wyświetlania wdrożeń modelu i zarządzania nimi.

Szybkie odsyłacze

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej