0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
IBM Analytics Engine w serwisie IBM watsonx

IBM Analytics Engine w serwisie IBM® watsonx

Opis

Produkt IBM Analytics Engineumożliwia uruchamianie notebooków Jupyter i zadań z poziomu narzędzi w programie Watson Studio przez wybranie opcji IBM Analytics Engine jako środowiska wykonawczego. Produkt Hortonworks Data Platform jest oferowany na platformie IBM Cloud. Można uzyskać jedną maszynę wirtualną na jeden węzeł obliczeniowy klastra i własny lokalny HDFS. Otrzymujesz Spark i cały ekosystem Hadoop . Użytkownik otrzymuje dostęp do powłoki i może również tworzyć notebooki.

Ta usługa dodaje narzędzie i zasoby obliczeniowe w projektach.

Szybkie odsyłacze

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej