0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Cloud Pak for Data as a ServiceüzerindeIBM Analytics Engine

Cloud Pak for Data as a ServiceüzerindeIBM Analytics Engine

Açıklama

IBM Analytics Engineile, yürütme ortamınız olarak IBM Analytics Engine öğesini seçerek Watson Studio içindeki araçlardan Jupyter defterlerini ve işlerini çalıştırabilirsiniz. IBM Cloudüzerinde Hortonworks Data Platform ' u sunuyorsunuz. Küme bilgi işlem düğümü başına bir VM ve kendi yerel HDFS' niz elde edin. Spark ve tüm Hadoop ekosistemini elde edin. Size kabuk erişimi verilir ve aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar da oluşturabilirsiniz.

Bu hizmet, projelere bir araç ve bilgi işlem kaynakları ekler.

Hızlı Bağlantılar

Tümleşik hizmetler

Tablo 1. İlgili hizmetler. Aşağıdaki ilgili hizmetler genellikle bu hizmetle birlikte kullanılır ve tamamlayıcı özellikler sağlar, ancak bunlar gerekli değildir.
Hizmet Yetenek
Watson™ Studio Veri bilimcileri, geliştiriciler ve etki alanı uzmanları için araçlar içeren işbirliğine dayalı bir ortamda verileri hazırlayın, analiz edin ve modelle.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more