0 / 0
Go back to the English version of the documentation
IBM Analytics Engine na platformie Cloud Pak for Data as a Service

IBM Analytics Engine na stronie Cloud Pak for Data as a Service

Opis

Korzystając z mechanizmu IBM Analytics Engine, można uruchamiać notebooki Jupyter i zadania z narzędzi w programie Watson Studio , wybierając opcję IBM Analytics Engine jako środowisko wykonawcze. Produkt Hortonworks Data Platform jest oferowany na platformie IBM Cloud. Można uzyskać jedną maszynę wirtualną na jeden węzeł obliczeniowy klastra i własny lokalny HDFS. Otrzymujesz Spark i cały ekosystem Hadoop . Użytkownik otrzymuje dostęp do powłoki i może również tworzyć notebooki.

Ta usługa dodaje narzędzie i zasoby obliczeniowe w projektach.

Szybkie odsyłacze

Usługi zintegrowane

Tabela 1. Usługi pokrewne. Następujące usługi pokrewne są często używane z tą usługą i udostępniają komplementarne funkcje, ale nie są one wymagane.
Usługa Możliwość
Watson™ Studio Przygotowywanie, analizowanie i modelowanie danych w środowisku pracy grupowej za pomocą narzędzi dla danych naukowców, programistów i ekspertów w dziedzinie domen.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more