0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Secure Gateway w serwisie IBM watsonx

Secure Gateway w serwisie IBM® watsonx

Opis

Usługa IBM Secure Gateway for IBM Cloud udostępnia szybkie, łatwe i bezpieczne rozwiązanie umożliwiające połączenie czegokolwiek z niczym. Dzięki wdrożeniu lekkiej i natywnie zainstalowanej aplikacji Secure Gateway Client można nawiązać bezpieczne i trwałe połączenie między środowiskiem i chmurą. Dzięki temu można bezpiecznie połączyć wszystkie aplikacje i zasoby niezależnie od ich lokalizacji. Zamiast zlikwidować środowiska na poziomie sieci, takie jak tradycyjna sieć VPN, opcja Secure Gateway udostępnia szczegółową kontrolę zasobów, która działa z zasadą najmniejszego uprzywilejowania, co jej główny tenet.

Ta usługa udostępnia bezpieczne połączenia z lokalnymi źródłami danych.

Szybkie odsyłacze

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej