0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Secure Gateway na Cloud Pak for Data as a Service

Secure Gateway na webu Cloud Pak for Data as a Service

Popis

Služba IBM Secure Gateway for IBM Cloud poskytuje rychlé, snadné a bezpečné řešení pro připojení něčeho k čemukoli. Implementace odlehčené váhy a nativně instalovaného klienta Secure Gateway Client, zabezpečeného a trvalého připojení lze navázat mezi prostředím a cloudem. Tímto způsobem můžete bezpečně připojit všechny své aplikace a prostředky bez ohledu na jejich umístění. Místo přemostění prostředí na úrovni sítě, jako je tradiční VPN, poskytuje Secure Gateway podrobné řízení prostředků, které pracuje se zásadou nejméně privilegovaných jako jádra tenet.

Tato služba poskytuje zabezpečená připojení k místním zdrojům dat.

Rychlé odkazy

Integrované služby

Tabulka 1. Související služby. S touto službou jsou často používány následující související služby a poskytují doplňkové funkce, které však nejsou povinné.
Servis Schopnost
Watson™ Knowledge Catalog Vytvořte katalogy kurovaných aktiv s touto zabezpečenou platformou pro správu podnikových katalogů, která je podporována rámcem regulace dat.
Watson Studio Příprava, analýza a modelování dat ve spolupracujícím prostředí s nástroji pro data vědců, vývojářů a odborníků na domény.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more