0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Bazy danych dla PostgresSQL na platformie Cloud Pak for Data as a Service

Bazy danych dla PostgresSQL na stronie Cloud Pak for Data as a Service

Opis

Usługa Databases for PostgreSQL udostępnia bazę danych PostgreSQL . PostgreSQL to obiektowo-relacyjny system zarządzania bazami danych (ORDBMS), który kładzie nacisk na rozszerzalność i zgodność z normami.

Ta usługa udostępnia bazę danych, z którą można nawiązać połączenie z produktem Watson Studio i Watson Knowledge Catalog.

Szybkie odsyłacze

Usługi zintegrowane

Tabela 1. Usługi pokrewne. Następujące usługi pokrewne są często używane z tą usługą i udostępniają komplementarne funkcje, ale nie są one wymagane.
Usługa Możliwość
Watson™ Knowledge Catalog Za pomocą tej bezpiecznej platformy zarządzania katalogami korporacyjnymi, która jest obsługiwana przez środowisko zarządzania danymi, należy utworzyć katalogi zakrzywianych zasobów aplikacyjnych.
Watson Studio Przygotowywanie, analizowanie i modelowanie danych w środowisku pracy grupowej za pomocą narzędzi dla danych naukowców, programistów i ekspertów w dziedzinie domen.
Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej