0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Cloud Pak for Data as a Service' teEvent Streams

Cloud Pak for Data as a ServiceüzerindeEvent Streams

Açıklama

IBM Event Streams for IBM Cloud , Apache Kafkaile oluşturulmuş, yüksek üretilen bir ileti veriyoldur. It is optimized for event ingestion into IBM Cloud and event stream distribution between your services and applications.

Aşağıdaki görevleri tamamlamak için Event Streams (Olay Akımları) seçeneğini kullanabilirsiniz:

  • İş yükü boşaltma işi, arka uç işçi uygulamalarına çalışır.
  • Güçlü kavrayışlar gerçekleştirmek için olay akışlarını akıtma analitiğiyle birbirine bağlayın.
  • Gerçek zamanlı olarak yanıt vermek için olay verilerini birden çok uygulamaya yayınlayın.

Hızlı Bağlantılar

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more