0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Databases for EDB w systemie Cloud Pak for Data as a Service

Databases for EDB na stronie Cloud Pak for Data as a Service

Opis

Usługa Databases for EDB udostępnia mechanizm bazy danych serwera EDB Postgres Advanced Server, który optymalizuje wbudowane funkcje produktu PostgreSQL. EDB Postgres Advanced Server (wcześniej znany jako EnterpriseDB) to mechanizm bazy danych oparty na bazie danych PostgreSQLzoptymalizowany pod kątem wydajności, produktywności programistów i kompatybilności z bazą danych Oracle. Databases for EDB to w pełni zarządzana oferta z obsługą i obsługą 24x7 . Funkcje te obejmują wysoką dostępność, zautomatyzowaną harmonizację kopii zapasowych oraz skalowanie w połączeniu z pamięcią masową, pamięcią RAM i procesorami vCPU.

Cloud Pak for Data as a Service nie zawiera jeszcze połączenia z serwerem EDB Postgres Advanced Server, Za pomocą konektora PostgreSQL można tworzyć połączenia z serwerem EDB Postgres Advanced Server z poziomu produktów Watson Studio i Watson Knowledge Catalog.

Ta usługa udostępnia bazę danych, z którą można nawiązać połączenie z produktem Watson Studio i Watson Knowledge Catalog.

Ograniczenie: Podczas łączenia się z EDB za pomocą opcji Cloud Pak for Data as a Servicemożna używać funkcji PostgreSQL , ale nie opcji EDB Postgres Advanced Server. Patrz lista różnic między serwerami PostgreSQL i EDB Postgres Advanced Server. To ograniczenie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do EDB za pośrednictwem usługi Cloud Pak for Data as a Service. To ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli istnieje usługa zewnętrzna korzystający ze sterownika serwera EDB Postgres Advanced Server w celu uzyskania dostępu do usługi serwera EDB Postgres Advanced Server udostępnianej za pośrednictwem usługi Cloud Pak for Data as a Service.

Szybkie odsyłacze

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more