Cloud Pak for Data as a ServiceüzerindeData Replication

Açıklama

Verileri bütünleştirmek ve eşitlemek için IBM Data Replication on Cloud seçeneğini kullanın. Data Replication , günlük tabanlı değişiklik verileri yakalama aracılığıyla kaynak veritabanlarına düşük etki sağlayarak gerçek zamanlıya yakın veri teslimi sağlar. Aşağıdaki veri kaynaklarındaki verileri yakalayabilirsiniz:

  • Amazon RDS for PostgreSQL

Bu hizmet projelere bir araç ekler.

Data Replication , Cloud Pak for Data as a Service ' in bir parçasıdır ve veri yöneltme yapısı mimarisinin veri eşleme yeteneklerini sağlar.

Data Replication 'in hizmet mimarisine Cloud Pak for Data as a Service' un nasıl uyduğunu gösteren bir çizge.

Hızlı Bağlantılar

Tümleşik hizmetler

Tablo 1. İlgili hizmetler. Aşağıdaki ilgili hizmetler genellikle bu hizmetle birlikte kullanılır ve tamamlayıcı özellikler sağlar, ancak bunlar gerekli değildir.
Hizmet Yetenek
Db2® İşlemsel iş yükleri için gelişmiş veri yönetimi ve analitik yetenekleri sağlayan bir ilişkisel veritabanı ile çalışın.
Db2 Warehouse Bu yüksek performanslı analitik motoru ile bellek içi işleme ve bütünleştirilmiş veritabanı analitiği elde edin.