Data Replication na stronie Cloud Pak for Data as a Service

Opis

Aby zintegrować i zsynchronizować dane, należy użyć programu IBM Data Replication on Cloud . Data Replication umożliwia dostarczanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego z niskim wpływem na źródłową bazę danych przy użyciu przechwytywania zmian danych w oparciu o protokół. Można przechwytywać dane z następujących źródeł danych:

  • Amazon RDS for PostgreSQL

Ta usługa dodaje narzędzie w projektach.

Data Replication jest częścią programu Cloud Pak for Data as a Service (Cloud Pak for Data as a Service) i udostępnia możliwości replikacji danych w architekturze sieci Fabric.

Diagram przedstawiający sposób, w jaki program Data Replication wpisuje się w architekturę usługi dla Cloud Pak for Data as a Service(Cloud Pak for Data as a Service).

Szybkie odsyłacze

Usługi zintegrowane

Tabela 1. Usługi pokrewne. Następujące usługi pokrewne są często używane z tą usługą i udostępniają komplementarne funkcje, ale nie są one wymagane.
Usługa Możliwość
Db2® Praca z relacyjną bazą danych, która zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania danymi i analiz dla obciążeń transakcyjnych.
Db2 Warehouse Dzięki temu wysokowydajnej analityce można przetwarzać i integrować analizę danych w pamięci.