0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Cloud Pak for Data as a ServiceüzerindeCognos Dashboard Embedded

Cloud Pak for Data as a ServiceüzerindeCognos Dashboard Embedded

 

Açıklama

Cognos Dashboards hizmetiyle, zamanında ve etkili kararlar alabilmeniz için verilerinizdeki kalıpları belirlemek için bir analitik projesinde gelişmiş görselleştirmeler kullanabilirsiniz. Kodlama gerekli değil.

Verileri tuvale sürükleyebilir ve karşılaştırmaları iletmek için çeşitli görselleştirmeleri kullanabilir ya da verilerdeki ilişkileri ve eğilimleri anlayabilirsiniz. Bu hizmetle, önemli sorulara yanıt vermek için hızlı bir şekilde görselleştirme oluşturabilir ya da daha derinlemesine analiz için temeli sağlayabilirsiniz.

Bu hizmet projelere bir araç ekler.

Hızlı Bağlantılar

Tümleşik hizmetler

Tablo 1. İlgili hizmetler. Aşağıdaki ilgili hizmetler genellikle bu hizmetle birlikte kullanılır ve tamamlayıcı özellikler sağlar, ancak bunlar gerekli değildir.
Hizmet Yetenek
Watson™ Studio Veri bilimcileri, geliştiriciler ve etki alanı uzmanları için araçlar içeren işbirliğine dayalı bir ortamda verileri hazırlayın, analiz edin ve modelle.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more