0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Cognos Dashboard Embedded w systemie Cloud Pak for Data as a Service

Cognos Dashboard Embedded na stronie Cloud Pak for Data as a Service

 

Opis

Usługa Cognos Dashboards umożliwia korzystanie z zaawansowanych wizualizacji w projekcie analitycznym w celu identyfikowania wzorców w danych, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie trafnych i efektywnych decyzji. Nie jest wymagane żadne kodowanie.

Użytkownik może przeciągać dane na kanwę i używać różnych wizualizacji w celu przekazywania porównań lub zrozumienia relacji i trendów w danych. Za pomocą tej usługi można szybko zbudować wizualizacje, aby odpowiedzieć na ważne pytania lub dostarczyć podstawy do bardziej dogłębnej analizy.

Ta usługa dodaje narzędzie w projektach.

Szybkie odsyłacze

Usługi zintegrowane

Tabela 1. Usługi pokrewne. Następujące usługi pokrewne są często używane z tą usługą i udostępniają komplementarne funkcje, ale nie są one wymagane.
Usługa Możliwość
Watson™ Studio Przygotowywanie, analizowanie i modelowanie danych w środowisku pracy grupowej za pomocą narzędzi dla danych naukowców, programistów i ekspertów w dziedzinie domen.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more