0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Cognos Dashboard Embedded on Cloud Pak for Data as a Service

Cognos Dashboard Embedded na webu Cloud Pak for Data as a Service

 

Popis

Pomocí služby Cognos Dashboards můžete v projektu analýzy využít propracovaných vizualizací k identifikaci vzorků ve vašich datech, takže můžete provádět včasnou a efektivní rozhodnutí. Není třeba žádné kódování.

Můžete přetáhnout data na plátno a použít různé vizualizace ke komunikaci porovnání nebo pochopení vztahů a trendů v datech. Pomocí této služby můžete rychle vytvářet vizualizace a odpovídat na důležité otázky nebo poskytnout základnu pro podrobnější analýzu.

Tato služba přidá nástroj do projektů.

Rychlé odkazy

Integrované služby

Tabulka 1. Související služby. S touto službou jsou často používány následující související služby a poskytují doplňkové funkce, které však nejsou povinné.
Servis Schopnost
Watson™ Studio Příprava, analýza a modelování dat ve spolupracujícím prostředí s nástroji pro data vědců, vývojářů a odborníků na domény.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more