0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Cloudant na platformie IBM watsonx

Cloudant na platformie IBM® watsonx

Opis

IBM Cloudant to w pełni zarządzana baza danych dokumentów JSON, która oferuje niezależne, bezserwerowe skalowanie udostępnionej przepustowości i pamięci masowej. Baza danych Cloudant jest zgodna z bazą danych Apache CouchDB i dostępna za pośrednictwem prostego w obsłudze interfejsu HTTPS API dla aplikacji WWW, mobilnych i IoT .

W ramach tej usługi udostępniana jest baza danych, z którą można nawiązać połączenie z poziomu produktu Watson Studio.

Szybkie odsyłacze

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more