0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Cloudant na platformie IBM watsonx

Cloudant na platformie IBM® watsonx

Opis

IBM Cloudant to w pełni zarządzana baza danych dokumentów JSON, która oferuje niezależne, bezserwerowe skalowanie udostępnionej przepustowości i pamięci masowej. Baza danych Cloudant jest zgodna z bazą danych Apache CouchDB i dostępna za pośrednictwem prostego w obsłudze interfejsu HTTPS API dla aplikacji WWW, mobilnych i IoT .

W ramach tej usługi udostępniana jest baza danych, z którą można nawiązać połączenie z poziomu produktu Watson Studio.

Szybkie odsyłacze

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej