0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Cloudant na platformie Cloud Pak for Data as a Service

Cloudant na stronie Cloud Pak for Data as a Service

Opis

IBM Cloudant to w pełni zarządzana baza danych dokumentów JSON, która oferuje niezależne, bezserwerowe skalowanie wielkości udostępnianej przepustowości i pamięci masowej. Produkt Cloudant jest kompatybilny z bazą danych Apache CouchDB i jest dostępny za pośrednictwem interfejsu API HTTPS dla aplikacji WWW, urządzeń mobilnych i IoT.

Ta usługa udostępnia bazę danych, z którą można nawiązać połączenie z produktem Watson Studio i Watson Knowledge Catalog.

Szybkie odsyłacze

Usługi zintegrowane

Tabela 1. Usługi pokrewne. Następujące usługi pokrewne są często używane z tą usługą i udostępniają komplementarne funkcje, ale nie są one wymagane.
Usługa Możliwość
Watson™ Knowledge Catalog Za pomocą tej bezpiecznej platformy zarządzania katalogami korporacyjnymi, która jest obsługiwana przez środowisko zarządzania danymi, należy utworzyć katalogi zakrzywianych zasobów aplikacyjnych.
Watson Studio Przygotowywanie, analizowanie i modelowanie danych w środowisku pracy grupowej za pomocą narzędzi dla danych naukowców, programistów i ekspertów w dziedzinie domen.
Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej