0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Usługi IBM Cloud w katalogu usług IBM watsonx

Usługi IBM Cloud w katalogu usług IBM watsonx

Instancje usługi IBM® Cloud można udostępnić dla platformy IBM watsonx.ai .

Następujące usługi udostępniają kluczowe funkcje, w tym narzędzia i zasoby obliczeniowe:

Produkt IBM Cloud Object Storage udostępnia pamięć masową na potrzeby projektów i obszarów wdrażania na platformie IBM watsonx .

Usługa Secure Gateway zapewnia bezpieczne połączenia z lokalnymi źródłami danych.

Te usługi udostępniają bazy danych, do których można uzyskać dostęp w produkcie IBM watsonx , tworząc połączenia:

Więcej inform.

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej