0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Usługi IBM Cloud w katalogu usług IBM Cloud Pak for Data as a Service

Katalog usług IBM Cloud w katalogu usług IBM Cloud Pak® for Data as a Service

 

Usługi IBM Cloud można tworzyć z katalogu usług Cloud Pak for Data as a Service w celu rozszerzenia swoich możliwości.

Te podstawowe usługi udostępniają kluczowe funkcje w interfejsie użytkownika Cloud Pak for Data as a Service :

Te usługi dodają narzędzia lub zasoby obliczeniowe do projektów:

Ta usługa dodaje oddzielny obszar roboczy do obszaru Cloud Pak for Data as a Service(Cloud Pak for Data as a Service)

  • Produkt Watson Query dodaje obszar roboczy produktu Data virtualization do tworzenia tabel wirtualnych, które segmentują lub łączą dane z jednej lub większej liczby tabel.

Te usługi udostępniają bazy danych, z którymi można się łączyć z programem Watson Studio i Watson Knowledge Catalog:

Ta usługa udostępnia sposób przetwarzania danych zdarzeń:

Ta usługa udostępnia bezpieczne połączenia z lokalnymi źródłami danych:

Ta usługa udostępnia pamięć masową dla projektów, katalogów i obszarów wdrażania:

Te usługi dodają narzędzia, które działają w produkcie IBM Cloud poza produktem Cloud Pak for Data as a Service i udostępniają interfejsy API, które można uruchamiać w notebookach w produkcie Watson Studio:

Dodatkowe informacje

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej